Hlavní obsah

burst [bɜːst]

Přídavné jméno

Vyskytuje se v

bubble: the bubble has burstbublina splaskla

flame: burst into flame(s)(náhle) vzplanout

song: burst into songdát se do zpěvu, začít zpívat

bursting: be bursting to do sthnemoci se dočkat, hořet nedočkavostí udělat co

burst into: burst into flamesvzplanout, začít hořet

laughter: burst of laughtervýbuch smíchu

laughter: burst into laughterrozesmát se, rozchechtat se

tear: burst into tearsrozbrečet se, propuknout v pláč

blister: burst a blister (with a needle)propíchnout si puchýř (jehlou)