Hlavní obsah

vystoupit

Dokonavé sloveso

  1. (z dopravního prostředku) z čeho get off sth(z auta ap.) get outform. step out of sth(z lodi ap. též) disembark from sthVystup(te) na konečné.Get off at the terminus.
  2. (z řady ap.) z čeho step out of/from sth
  3. (vzdát se členství) z čeho get/pull out of sth(z klubu ap.) leave sth, resign one's membership of sth
  4. (vyjít nahoru) na co climb (up), go up sth(na kopec ap.) form. ascend sthvystoupit na vrchol horyclimb to the top of the mountain
  5. (stoupnout) rise
  6. (účinkovat) v čem perform in sth(objevit se) appear swh, make an appearance in/on sthvystoupit s projevemmake a speech

Vyskytuje se v

ostře: ostře vystoupit proti čemuspeak out strongly against sth

autobus: nastoupit do/vystoupit z autobusuget on/off the bus

vlak: nastoupit do/vystoupit z vlakuget on/get off the train

z, ze: vystoupit z autaget out of the car