Hlavní obsah

ostře

Příslovce

  1. (nabroušený ap.) sharp(ly)
  2. (štiplavě ap.) pungently
  3. (přísně, tvrdě) harshly, severely, sharplyostře kontrastovat s čímbe in stark contrast to sthostře vystoupit proti čemuspeak out strongly against sth

Vyskytuje se v

patrona: ostrá patronalive cartridge

úhel: ostrý/tupý/pravý/přímý úhelacute/obtuse/right/straight angle

nasadit: Nasadil ostré tempo.He set a hot pace.

zatáčka: ostrá/mírná zatáčkasharp/gentle bend/curve

bend: sharp bendostrá/prudká zatáčka

blistering: set a blistering pacenasadit vražedné/ostré/brutální tempo

contest: hotly contestedostře diskutovaný otázka, s tvrdou konkurencí trh ap.

guard: heavily guardedostře střežený budova ap.

hearing: acute hearingostrý sluch

hotly: hotly contestedvyrovnaný, s tvrdou konkurencí soutěž ap., ostře diskutovaný otázka ap.

live: live cartridgeostrý náboj

madras: madras currypálivé/ostré kari koření

pasting: take a pastingdostat co proto, být ostře zkritizován

sharp: sharp-edgeds ostrými hranami

tart: tart-tonguedmající ostrý jazyk

angle: geom. obtuse/acute angletupý/ostrý úhel

criticism: He came under strong criticism.Byl ostře kritizován.

feel: I felt a sharp pain.Pocítil jsem ostrou bolest.

hostile: be hostile to sthostře odmítat co, nebýt nakloněn čemu

broadside: launch a broadside against sb/sthostře napadnout koho/co, navézt se do koho slovně

high wire: be on a high wire, perform a high-wire actpohybovat se na tenkém ledě, balancovat na ostří nože