Hlavní obsah

prudce

Vyskytuje se v

kopec: prudký kopecsteep slope

nahoru: Ceny šly prudce nahoru.The prices have gone up sharply/rocketed/soared.

prudký: prudký pohybsharp/swift movement

prudký: prudká bolestsharp pain

prudký: prudký jedstrong/potent poison

prudký: prudký déšťheavy rain

prudký: prudké stoupánísteep rise

prudký: prudká povahafierce temper

vzplanout: Auto prudce vzplanulo.The car burst into flames.

zatáčet: Cesta tam prudce zatáčí doleva.The road turns sharply to the left there.

bend: sharp bendostrá/prudká zatáčka

blistering: blistering shotprudká střela, dělovka

breath: intake of breathprudký nádech, i přen. zalapání po dechu v šoku ap.

chevron: dopr. chevronsvodicí tabule, upozornění na prudkou zatáčku dopr. značení s řadou v sobě zanořených otočených V

dive: take a diveprudce spadnout ceny ap.

dizzy: dizzy spellnáhlá/prudká závrať

fierce: fierce-temperedbouřlivý, prudký, prchlivý člověk

flip: flip open sthprudce/(rychle) otevřít co rychlým pohybem

gale: meteor. moderate/fresh galeprudký/bouřlivý vítr 7. a 8. stupeň Beaufortovy stupnice

gas: on a low/high gasna mírném/prudkém ohni vařit ap.

hot: hot tempervznětlivost, prudká povaha

hot: hot temperedvznětlivý, prchlivý, prudký povaha

jab: jab at sb/sthbodnout, píchnout, prudce šťouchnout do koho/čeho prstem ap.

match: slanging matchprudká hádka

mood: psych. mood swingsprudké změny nálady, výkyvy nálad hl. při duševní poruše

pelt: pelting rainprudký déšť, liják, průtrž

swing: psych. mood swingsprudké změny nálady, výkyvy nálad

temperature: temperature dropteplotní propad, (prudký) pokles teploty

yank: yank open sthprudce otevřít co