Hlavní obsah

rychle

Vyskytuje se v

možná: co možná nejdéle/nejdál/nejrychlejias long/far/fast as possible

rychlý: rychlé občerstveníjídlo fast food, restaurace fast-food restaurant

rychlý: rychlá jízda překročení povolené rychlostispeeding

jízda: Dostal pokutu za rychlou jízdu.He was fined for speeding.

nemocnice: rychle převézt koho do nemocnicerush sb to hospital

odvézt: Rychle ho odvezli do nemocnice.He was rushed to hospital.

rychlý: rychlým krokemat a quick/rapid pace

rychlý: rychlé uzdraveníspeedy recovery

ústup: i přen. dát se na (rychlý) ústupbeat a (hasty) retreat, begin to retreat

vyrůst: Vyrostl velmi rychle.He grew up very fast.

departure: make a hasty departurerychle se vzdálit, zmizet

flip: flip the pages of sth(rychle) obracet stránky čeho

flip: flip open sthprudce/(rychle) otevřít co rychlým pohybem

grower: fast/slow growersrychle/pomalu rostoucí rostliny

hand: lose/make money hand over fistrázem/rychle prodělat/vydělat (velké) peníze

haste: with all (possible) hasteco nejrychleji

lane: outside/fast lanerychlý/předjížděcí jízdní pruh

pace: at pacerychle, svižně probíhat ap.

recovery: make a quick recoveryrychle se zotavit

sandwich: sandwich barbufet, rychlé občerstvení

speed: travelling at speedrychle jedoucí

speed: speed off, speed awayrychle odjet, odfrčet

stride: make great stridesdělat velké pokroky, rychle postupovat

brush: She gave her hair a quick brush.Pročísla si rychle vlasy.

fast: as fast as possibleco nejrychleji

learner: He is a fast/slow learner.Rychle/Pomalu se učí., Je velmi/málo učenlivý.

mover: He is a fast mover.Umí se rychle pohybovat.

possible: as soon/much/often/quickly/long/far as possibleco nejdříve/nejvíce/nejčastěji/nejrychleji/nejdelší/nejdále

quick: He's quick to learn.Rychle se učí., Je učenlivý.

quick: hovor. the quicker the betterčím rychleji, tím lépe