Hlavní obsah

hand [hænd]

Podstatné jméno

 1. rukaPut your hand up.Zvedni ruku., Dej ruku nahoru.hold sth in one's handdržet co v rucecome into sb's handsdostat se/přijít do ruky komu
 2. přen.vliv, moc
 3. in good handsv dobrých rukoube in sb's handsbýt v rukou koho vývoj ap.
 4. pomoc, výpomocgive sb a handpomoci komuask sb for a hand with sthpožádat koho o (vý)pomoc s čím
 5. manuální pracovník, dělníkloď. all handscelá posádka
 6. potlesk, aplaus
 7. list, karty (držené v ruce)
 8. ručička hodinek
 9. kniž.rukopis
 10. tech.směr otáčení závitu, schodiště ap.two screws of the same handdvě šroubovice se stejným směrem vinutí závitu

Přídavné jméno

 • ruční rukou ovládaný ap.hand truckrudl dvoukolý vozík

Sloveso

Fráze

 1. (near) at hand na blízku, nedaleko, po ruce
 2. by hand ručně
 3. change hands změnit majitele
 4. have sb eating out of one's hand zcela ovládat, mít omotaného kolem prstu koho
 5. bound hand and foot se spoutanýma rukama i nohama
 6. force sb's hand dotlačit koho k předčasnému jednání
 7. have one's hands full with sth mít plné ruce práce s čím
 8. hovor.get one's hands on sth přijít k čemu, získat, sehnat co
 9. work hand in glove with sb úzce spolupracovat s kým
 10. hold hands držet se za ruce
 11. hovor.hold sb's hand držet palce, fandit komu, být s kým v těžké situaci
 12. problem in hand aktuální problémmatter in handzáležitost, o kterou se jedná
 13. in hand pod kontrolou, pevně v rukou
 14. hovor.to keep one's hand in nevyjít ze cviku kdo
 15. on one's hands and knees na všech čtyřech, po čtyřech lézt ap.
 16. lend sb a hand pomoci komu, podat pomocnou ruku komu
 17. live (from) hand to mouth žít z ruky do huby, protloukat se
 18. hovor.off hand z hlavy, bez přípravy, z placu říct ap.
 19. have sth on one's hands mít co na svých bedrech/na krku zodpovědnost ap.
 20. on hand po ruce, k dispozici
 21. on the one hand na jedné straně v porovnání
 22. on the other hand na druhé straně opačný argument
 23. get out of hand vymknout se (z rukou) kontrole
 24. out of hand ihned, bez přemýšlení, bez uvážení
 25. play into sb's hand nahrávat komu, dát komu trumfy do ruky, hrát komu na ruku dělat, co se hodí druhému
 26. take sb/sth in hand ujmout se koho čeho, chopit se čeho
 27. throw up one's hands sprásknout ruce, lomit rukama, rozhodit rukama v rozčílení, zoufalství ap.
 28. try one's hand at sth zkusit (si) co činnost
 29. hands down hravě, lehce, snadno zvládnout ap.win hands downhravě zvítězit
 30. hovor.have to hand it to sb uznat, muset nechat komu něčí schopnosti

Slovní spojení

backhand dab hand dead hand farmhand field hand first hand forehand freehand hand luggage hand tool hand-held hand-me-down hand-pick hand-to-hand hand-to-mouth handbag handball handbill handbook handbrake handcart handclap handcuff handgun handhold handkerchief handmade handmaiden handout handover handrail handset handshake handstand handwash handwriting handwritten left-hand left-hand drive longhand minute hand offhand old hand right-hand right-hand drive right-hand man second-hand shorthand sleight of hand stagehand

Vyskytuje se v

cap: (při)jít s prosíkem ke komu, poníženě prosit koho o pomoc ap.go cap in hand to sb

close: být nedalekobe close at hand

dip: into sth sáhnout, strčit ruku do čeho do krabice ap.dip (one's hand)

eat: zobat komu z rukybe eating out of sb's hand

first: na vlastní kůži zažít ap.at first hand

grenade: (ruční) granát(hand) grenade

hand: na blízku, nedaleko, po ruce(near) at hand

hand-me-down: from sb obnošené/poděděné oblečení/věci po kom po jiné osoběhand-me-downs

hand on: to sb předat dál co komu do držení ap.hand sth on

hand over: to sb předat, odevzdat co komu z ruky do rukyhand sth over

notice: dát výpověď zaměstnanechand in one's notice

pair: být spolehlivýhave a safe pair of hands

reach out: natáhnout ruku, natáhnout se po čemreach out (a hand)

red-handed: být přistižen/přistihnout koho (přímo) při činube caught/catch sb red-handed

right: být pravou rukou kohobe at sb's right hand

round: nechat kolovat, poslat dokola láhev whisky ap.hand round

safe: být v dobrých rukoube in safe hands, be safe in sb's hands

second: z doslechu, nepřímo, zprostředkovaně znát ap.at second hand

shake: potřást si rukama, podat si ruce, plácnout si s kýmshake hands with sb

show: hlasování zdvižením rukyshow of hands

upper: být pánem situace, mít převahu, mít navrchhave the upper hand

wave: at/to sb (za)mávat na pozdrav na koho, komuwave (one's hand)

weigh: potěžkat co (v ruce)weigh sth (in one's hand)

wring: lomit rukama zoufale ap.wring one's hands

backhand: obouručný bekhend, bekhend obouručsport. two-handed backhand

braided: ručně (s)pletenýhand braided

brake: uvolnit ruční brzdurelease the hand brake

change: změnit majitele věcchange hands

combat: boj muže proti mužihand-to-hand combat

compliment: dvojznačný kompliment který lze chápat i negativněleft-handed compliment

dryer: sušič rukou, sušák na ruce horkovzdušnýhand dryer

eldest: hráč otevírající hru v kartácheldest hand

extend: podat komu rukuextend one's hand to sb

factory: tovární dělníkfactory hand/worker

firm: pevná rukafirm hand

fly: letět bez (držení) řízenífly hands off

guard: chrániče rukou řídítek motorky ap.hand guards

hands-on: zkusit si to v praxiget hands-on experience

hand-to-hand: boj zblízkavoj. hand-to-hand combat

hand-to-mouth: žít z ruky do úst, třít bídu s nouzílead a hand-to-mouth existence

heavy-handed: přehánět to s čím množstvím ap., jít příliš zhurta na cobe heavy-handed with sth

helping: podat komu pomocnou ruku, pomoci komu s čímgive sb a helping hand with sth

knit: ručně pletenýhand-knit

lead: vést koho za rukulead sb by the hand

lend: pomoci komulend sb a hand

matter: právě projednávaná záležitost věc na pořadu dnematter in hand

mob: ve velkém počtu lidé - přijít ap.mob-handed

note: dlužní úpisekon. note of hand

puppet: maňásekhand puppet

rail: madlo zábradlí, ve výtahu ap.hand rail

read: věštit komu z dlaněread sb's hand

sanitizer: dezinfekce na rucehand sanitizer

shaped: ve tvaru ruky, ručně tvarovanýhand-shaped

short-handed: gól vstřelený ve vlastním oslabeníshort-handed goal

single-handed: udělat co zcela sámdo sth single-handed

squeeze: stisknout komu rukusqueeze sb's hand

steady: jistá ruka při míření ap.steady hand

together: sepnout ruceclasp one's hands together

truck: rudl dvoukolý vozíksack truck, hand truck

two-handed: obouruční mečtwo-handed sword

wandering: ruce šmátralky toho, kdo rád někoho osaháváwandering hands

above: Zvedl ruce nad hlavu.He lifted his hands above his head.

clap: (za)tleskatclap one's hands

clasp: sepnout ruceclasp one's hands

hand down: Tradice se předává z generace na generaci.The tradition is handed down from generation to generation.

lay: Položila mu ruku na rameno.She laid her hand on his shoulder.

left-handed: Je to levák.He is left-handed.

right-handed: Je to pravák.He is right-handed.

rub: mnout si ruce, třít o sebe rukamarub one's hands (together)

slip: Nůž mu vyklouzl z ruky.The knife slipped out of his hand.

up: Zvedl ruku., Dal ruku nahoru.He put his hand up.

wipe: Otřel si ruce do ručníku.He wiped his hands on a towel.

back: znát co jako svoje botyknow sth like the back of one's hand

bird: Lepší vrabec v hrsti než holub na střeše.A bird in the hand is worth two in the bush.

dát: dát výpověď kdohand in one's notice

dědit: dědit se tradice ap.be handed/passed down, být dědičný, děditelný be inheritable

dopadnout: dopadnout koho při činucatch sb in the act/red-handed, hovor. nail sb

druhý: na jedné straně ... a na druhé straněon (the) one hand ... on the other hand

držet se: držet se za rucehold (each other's) hands

granát: ruční granáthand grenade

jednak: jednak - (a) jednak za prvé - za druhéfor one thing - (and) for another, částečně partly - partly, na jedné a druhé straně on the one hand - (and) on the other (hand)

levotočivý: levotočivý závitleft-handed thread(ing)

majitel: změnit majitelechange hands

minutový: minutová ručičkaminute hand, big hand

nachytat: nachytat koho při činucatch sb red-handed

naproti: naproti tomujako kontrast by contrast, protiargument, opak on the contrary, na druhé straně on the other hand, naopak per contra, over against

nechat: nechat na pokoji koho/coleave sb/sth alone, let sb/sth be, co give sth a rest, držet se dál stay away from, keep one's hand off sb/sth

oslabení: hrát v oslabeníplay short-handed

podat: podat si ruce s kým potřást ap.shake hands with sb

pomocný: pomocná rukahelping hand

pravidlo: fyz. pravidlo pravé/levé rukyright/left-hand rule

při: při ruceat hand, handy, near to hand

příraz: šplhat bez přírazuclimb up hand over hand

příruční: příruční zavazadla braná na palubuhand luggage

rozhazovat: rozhazovat rukamaflail one's hands, gestikulovat gesticulate (wildly)

ručička: hodinová/malá ručičkahour/little hand

ručně: ručně vyrobenýhandmade, hand-crafted

ruční: ruční vrtačkahand drill

ruka: Ruce vzhůru!Hands up!

síla: pracovní sílalabour force, pracovník hand, worker, zaměstnanci personnel

sprásknout: sprásknout ruce zoufale ap.throw one's hands up

stisk: stisk rukysqueeze of the hand, potřesení handshake

stisknout: stisknout komu rukupevně squeeze sb's hand

strana: pravá strana ulice ap.right-hand side

svěřit se: svěřit se do péče/rukou kohoput osf in sb's hands, entrust osf to sb

tkaný: ručně tkanýhand woven

úpis: ekon. dlužní úpisIOU, note of hand, směnka vlastní AmE promissory note

volnost: mít volnost v čemhave a free hand in sth

vrtačka: ruční/elektrická vrtačkahand/electric drill

vteřinový: vteřinová ručičkasecond hand

výhoda: získat výhodu nad kýmgain an advantage over sb, mít navrch get the upper hand

vyměnit: vyměnit majitele o věcichange hands

výpověď: podat/dát výpověď v prácigive/hand in one's notice, hovor. quit

vzhůru: Ruce vzhůru!Hands up!, hovor. Throw up your hands!

zadřít si: zadřít si třísku do rukyrun/get a splinter in one's hand

zamnout: zamnout si rucerub one's hands (together)

zavazadlo: příruční zavazadla na palubuhand luggage

zblízka: boj zblízkaclose/hand-to-hand combat, fight at close quarters

zdobený: ručně zdobenýhand-decorated

změnit: změnit majitelechange hands, pass on

zvedák: ruční zvedákhand (operated) jack

zvednout: přen. zvednout ruku proti komuraise one's hand against sb

zvítězit: hladce zvítězitwin hands down, sail to victory

cvik: ... abych nevyšel ze cviku.... to keep my hand in

drhnout: drhnout si ruce při mytíscrub one's hands

chytit: Chytil jsem ho za ruku.I took him by the hand.

: Předej jí to.Hand it over to her.