Hlavní obsah

lend [lend]

Vyskytuje se v

dry: on dry landna souši, na pevnině

grazing: grazing (land)pastvina, pastvisko

hand: lend sb a handpomoci komu, podat pomocnou ruku komu

lend: lend itselfto sth vyhovovat, hodit se, být vhodný k čemu

lend out: lend sth outpůjčit, zapůjčit co

parcel: a parcel (of land), land parcelparcela, pozemek

agricultural: agricultural land/machinery/productionzemědělská půda/technika/výroba

arable: zeměd. arable landorná půda, orné plochy

brownfield: brownfield land/sitesnevyužívané pozemky s chátrající zástavbou, pozemky se starou zátěží

credence: lend credence to sthdodat na věrohodnosti čemu, učinit co věrohodnějším

emergency: emergency landingnouzové přistání

forced: forced landingnouzové přistání pro poruchu ap.

land: cultivated landobdělávaná půda

landed: landed proprietorpozemkový vlastník

landing: výp. landing pagecílová stránka na kterou odkáže uživatele vyhledávač

lending: lending bankúvěrující banka

lunar: lunar landingpřistání na Měsíci

mile: land milepozemní míle 1609 m

Normandy: Normandy landingvylodění v Normandii

open: open landotevřená krajina

owner: land ownervlastník pozemku, pozemkový vlastník

pancake: let. pancake landingpřistání s propadnutím ztrátou rychlosti a vztlaku pod křídly

Polaroid ®: Polaroid (Land) camerapolaroid fotoaparát

register: land registerkatastr nemovitostí, pozemková kniha

retract: let. retract the landing gearzatáhnout podvozek letadla

retractable: retractable landing gearzatažitelný podvozek

set-aside: zeměd. set-aside landpůda vyňatá z produkce záměrně nevyužívaná

waste: waste land/groundpustina, zanedbaný/neudržovaný pozemek, nevyužívaná plocha, úhor

a, an: a thousand acres of landtisíc akrů půdy

chřástal: corncrake, land railzool. chřástal polní

nouzový: emergency landing, s poškozením letounu crash landing, kvůli poruše ap. forced landingnouzové přistání

podvozek: landing gear, BrE undercarriagelet. podvozek letadla

přirazit: reach the shore, přistát land, zastavit pull uppřirazit ke břehu

přistání: emergency landing, havarijní crash-landingnouzové přistání

přistávací: (landing) runwaypřistávací dráha

přístavní: landing (stage), jetty, kolmo do moře pierpřístavní molo

půda: arable landzeměd. orná půda

půdní: land resourcespůdní fond

půjčovní: lending rulespůjčovní řád

vrazit: punch sb (out), land a punch on sb, slang. plug, sock sb, hang one on sb, take a swing at sb, zast. biff sbjednu vrazit komu

vylodění (se): Normandy landing, přen. D-dayvylodění v Normandii

zaslíbený: the Promised Landi přen. země zaslíbená

země: native land, domovina homeland, otčina fatherland, motherland, mother countryrodná země

muset: They were forced to land.Museli přistát.

půjčit: Can you lend me a pen?Můžete mi půjčit pero?

tvrdý: heavy landingtvrdé přistání

dopřát: lend an ear to sbdopřát komu sluchu

prase: live high on the hog, live off the fat of the landžít si jako prase v žitě