Hlavní obsah

dopřát

Dokonavé sloveso

Vyskytuje se v

dopřát si: moci si dopřát co dovolit sican afford sth

oddech: dopřát si (chvilku) oddechuhave some rest, přen. rest on one's oars, take a breather

have: Dopřeju si studené pivo.I'll have myself a cold beer.

lend: dopřát sluchu, naslouchat komu, vyslechnout kohoto lend an ear to sb

treat: dopřá(va)t si co/čeho, dávat si, rozmazlovat se čímtreat osf to sth

dopřát: dopřát komu sluchulend an ear to sb