Hlavní obsah

půjčit

Dokonavé sloveso

  1. (bezplatně propůjčit) co komu lend, loan sth to sb, give sb a loan of sthMůžete mi půjčit pero?Can you lend me a pen?Půjčil mi svoje auto.He lent me his car.
  2. (za poplatek) co renthl. BrE hire sth, komu(banka) grant a loan to sb

Vyskytuje se v

půjčit si: Mohu si půjčit tvé auto?Can I borrow your car?

borrow: Mohu si půjčit pero?Can I borrow a pen?

loan: (za)půjčit komu cogive sb a loan of sth

rob: jednomu peníze sebrat a druhému je dát, půjčit si na zaplacení dluhu, jeden dluh splatit a druhý tak udělatrob Peter to pay Paul

půjčit: Můžete mi půjčit pero?Can you lend me a pen?