Hlavní obsah

podat

Dokonavé sloveso

  1. (dát do ruky) co komu pass, hand sb sth, sth to sb(sundat shora) reach sth down(dát) give sb sth, sth to sbPodal byste mi sůl?Would you pass/hand me the salt?
  2. (mít podání) serve
  3. (předložit úředně) file(oficiálně ap.) lodge(předat) submit(výpověď) hand in(zavazadla k odbavení) check in(na poště) mail, post sthpodat daňové přiznánífile a tax returnpodat žalobu na kohofile a (law)suit, sue sb, press charges against sbpodat (si) inzerátplace an advertisement
  4. (předložit pokrm ap.) serve (up)(lék ap.) administer
  5. (ruku na pomoc) give(vztáhnout) hold out, extendPodej mi ruku! pomůžu tiGive me your hand!podat si ruce s kým potřást ap.shake hands with sb
  6. (důkaz ap.) give

Vyskytuje se v

demise: podat demisiresign

protest: podat protestfile a protest

přihláška: podat (si) přihláškusubmit/file/make an application for sth

reklamace: podat reklamacicomplain, podat stížnost make/file/register/lodge a complaint

stížnost: podat stížnost na cofile/lodge/make a complaint

svědectví: podat svědectvíbear witness, testify, give evidence

výpověď: podat/dát výpověď v prácigive/hand in one's notice, hovor. quit

žádost: podat (si) žádost o coapply, submit/make/file an application for sth

žaloba: podat žalobu na koho pro cosue sb, press charges, file a suit, bring a lawsuit, take legal action against sb for sth

přihláška: podat si přihlášku o přijetíapply for admission

zkresleně: zkresleně podat comisrepresent, give a distorted account/picture of sth

zpráva: podat zprávu, podávat zprávy o čemreport on sth

ruka: podat komu pomocnou rukugive sb a helping hand

utrhnout: podej mu prst, a utrhne ti rukugive him an inch and he will take a mile

action: práv. take legal action against sbpodat žalobu na koho, podniknout právní kroky proti komu

action: bring an action against sb, for sthpodat žalobu na koho, pro co, zažalovat koho za co

application: submit an applicationpodat žádost

blinder: BrE hovor. play a blinderfantasticky zahrát, podat oslnivý výkon sportovec, hudebník

bring: bring charges/a legal action against sbvznést obvinění proti komu, zažalovat koho, podat žalobu na koho

caveat: enter a caveat against sthpodat (předem) námitku proti čemu proti podniknutí kroků bez svolení zainteresované strany

complaint: file/lodge a complaint with sbpodat stížnost u koho

en masse: resign en massepodat hromadnou demisi

explanation: give an explanation of sthvysvětlit co, podat vysvětlení čeho

extend: extend one's hand to sbpodat komu ruku

file: file a suitpodat žalobu

give: give a performancemít vystoupení, podat výkon

going-over: give sb a going-overdát komu co proto, podat si koho

helping: give sb a helping hand with sthpodat komu pomocnou ruku, pomoci komu s čím

income tax: file an income tax returnpodat přiznání k dani z příjmu

interpretation: put an interpretation on sthvyložit, vysvětlit co, podat výklad čeho

lawsuit: bring a lawsuit against sbpodat žalobu na koho, zažalovat koho

legal: práv. take legal actionpodat žalobu, podniknout právní kroky

motion: make a motion to sthpodat návrh, podat podnět k čemu

motion: práv. file a motionpodat návrh písemně

offer: offer one's hand to sbnabídnout/podat komu ruku na usmířenou ap.

patent: apply/file for a patent for/on sthpodat patentovou přihlášku, zažádat o přihlášení patentu na co

pending: práv. action is pendingžaloba je (podána) u soudu

performer: top performersti kdo podali nejlepší výkony

petition: file a divorce petitionpodat žádost o rozvod u soudu

petition: petition for divorcepodat žádost o rozvod

place: place an advert(isement)podat (si) inzerát

propose: propose a motionpředložit návrh, podat podnět

put in: put in a request for sthzažádat, podat žádost o co

report: give sb a report on sthpodat hlášení, (po)referovat komu o čem

return: make returns of sth to sbpodat přiznání k dani, přiznat co v daňovém přiznání

return: make a return to the tax officepodat daňové přiznání

suit: file/bring a suit against sbpodat žalobu na koho, zažalovat koho

supply: práv. supply evidencepodat důkazy

hand: He handed it to me.Podal mi to.

third-degree: He was given the third degree.Pořádně ho zmáčkli., Podali si ho.