Hlavní obsah

podat

Dokonavé sloveso

  1. (dát do ruky) co komu pass, hand sb sth, sth to sb(sundat shora) reach sth down(dát) give sb sth, sth to sbPodal byste mi sůl?Would you pass/hand me the salt?
  2. (mít podání) serve
  3. (předložit úředně) file(oficiálně ap.) lodge(předat) submit(výpověď) hand in(zavazadla k odbavení) check in(na poště) mail, post sthpodat daňové přiznánífile a tax returnpodat žalobu na kohofile a (law)suit, sue sb, press charges against sbpodat (si) inzerátplace an advertisement
  4. (předložit pokrm ap.) serve (up)(lék ap.) administer
  5. (ruku na pomoc) give(vztáhnout) hold out, extendPodej mi ruku! pomůžu tiGive me your hand!podat si ruce s kým potřást ap.shake hands with sb
  6. (důkaz ap.) give

Vyskytuje se v

demise: podat demisiresign

protest: podat protestfile a protest

přihláška: podat (si) přihláškusubmit/file/make an application for sth

reklamace: podat reklamacicomplain, podat stížnost make/file/register/lodge a complaint

stížnost: podat stížnost na cofile/lodge/make a complaint

svědectví: podat svědectvíbear witness, testify, give evidence

výpověď: podat/dát výpověď v prácigive/hand in one's notice, hovor. quit

žádost: podat (si) žádost o coapply, submit/make/file an application for sth

žaloba: podat žalobu na koho pro cosue sb, press charges, file a suit, bring a lawsuit, take legal action, bring a legal/an action against sb for sth

zkresleně: zkresleně podat comisrepresent, give a distorted account/picture of sth

zpráva: podat zprávu, podávat zprávy o čemreport on sth

ruka: podat komu pomocnou rukugive sb a helping hand

utrhnout: podej mu prst, a utrhne ti rukugive him an inch and he will take a mile

action: podat žalobu na koho, podniknout právní kroky proti komupráv. take legal action against sb

application: podat žádostsubmit an application

blinder: fantasticky zahrát, podat oslnivý výkon sportovec, hudebníkBrE hovor. play a blinder

bring: vznést obvinění proti komu, zažalovat koho, podat žalobu na koho, zahájit řízení s kýmbring charges/a legal action against sb

caveat: podat (předem) námitku proti čemu proti podniknutí kroků bez svolení zainteresované stranyenter a caveat against sth

complaint: podat stížnost u kohofile/lodge a complaint with sb

en masse: podat hromadnou demisi, hromadně rezignovatresign en masse

extend: podat komu rukuextend one's hand to sb

file: podat žalobufile a suit

going-over: dát komu co proto, podat si koho, ostře zkritizovat koho, napráskat komu, dát komu nakládačku, zmlátit kohogive sb a going-over

helping: podat komu pomocnou ruku, pomoci komu s čímgive sb a helping hand with sth

income tax: podat přiznání k dani z příjmufile an income tax return

interpretation: vyložit, vysvětlit co, podat výklad čehoput an interpretation on sth

lawsuit: podat žalobu na koho, zažalovat, pohnat k soudu koho kvůli civilnímu sporubring a lawsuit against sb

legal: podat žalobu, podniknout právní krokypráv. take legal action

motion: podat návrh, podat podnět k čemumake a motion to sth

patent: podat patentovou přihlášku, zažádat o přihlášení patentu na coapply/file for a patent for/on sth

pending: žaloba je (podána) u soudupráv. action is pending

performer: ti kdo podali nejlepší výkonytop performers

petition: podat žádost o rozvod u soudufile a divorce petition

place: podat (si) inzerátplace an advertisement

propose: předložit návrh, podat podnětpropose a motion

put in: zažádat, podat žádost o coput in a request for sth

report: podat hlášení, (po)referovat komu o čemgive sb a report on sth

return: podat přiznání k dani, přiznat co v daňovém přiznánímake returns of sth to sb

suit: podat žalobu na koho, zažalovat kohofile/bring a suit against sb

supply: podat důkazypráv. supply evidence

explanation: vysvětlit co, podat vysvětlení čehogive an explanation of sth

hand: Podal mi to.He handed it to me.

third-degree: Pořádně ho zmáčkli., Podali si ho., Podrobili ho křížovému výslechu ...He was given the third degree.

podat: podat daňové přiznánífile a tax return