Hlavní obsah

motion [ˈməʊʃən]

Podstatné jméno

  1. pohyb, chod věcíput sth in motionuvést co do pohybu, rozhýbat comotion sicknessnevolnost při cestování
  2. posunek, gesto rukou
  3. návrh, podnět k projednání ap.make a motion to sthpodat návrh, podat podnět k čemupráv. file a motionpodat návrh písemněpráv. motion deniednávrh se zamítápráv. motion sustainednávrhu se vyhovujepráv. motion to dismissnávrh na zproštění žalobypráv. second a motionpodpořit návrh
  4. BrE, med.stolice, vyprazdňování střev

Vyskytuje se v

motion picture: filmový průmyslmotion picture industry

no-confidence: návrh na (hlasování o) vyslovení nedůvěry komuno-confidence motion against sb

perpetual motion: perpetuum mobile strojperpetual motion machine

propose: předložit návrh, podat podnětpropose a motion

retrograde: zpětný pohybretrograde motion

score: původní hudba k filmuAmE original motion picture score

sickness: nevolnost při cestovánímotion sickness

slow motion: zpomaleně přehraný ap.in slow motion

návrh: předložit návrh komuput forward a proposal, submit a proposal, propose a motion to sb

nevolnost: nevolnost při cestovánímotion sickness, v autě carsickness

pohyb: uvést co do pohybuput/set sth in motion

pokyn: dát komu pokyn k čemuinstruct sb to do sth, gestem ap. motion to sb

uvést: uvést do pohybu coset sth in motion

záznam: zpomalený záznamslow-motion playback

zpomalený: zpomalené přehráváníslow-motion playback

odhlasovat: Návrh byl odhlasován.The motion was carried.

motion: uvést co do pohybu, rozhýbat coput sth in motion