Hlavní obsah

rest [rest]

Podstatné jméno

  1. the rest of sth zbytek, ostatek čehoAnd what about the rest of them?A co ti ostatní?for the rest of my lifepo zbytek života
  2. rezervní fond pro nepředvídané výdaje

Podstatné jméno

  1. and the rest hovor.a tak dále, a vše co k tomu patří

Sloveso

  1. odpočívat, ležet, šetřit se
  2. on sth form. záviset, záležet, stát (a padat), být založen na čem
  3. sth swh opřít, položit (si) co kam, podpírat co kdeHe rested his arms on the table.Opřel si ruce o stůl.rest osfuvelebit se, usadit se, uložit se k odpočinku ap.
  4. be resting on/against sb/sth spočívat na čem, opírat se o koho/co, ležet na čem
  5. on/against sb/sth opřít se o koho/co, lehnout si na co, spočinout na čem
  6. on sth spočinout, zastavit se na čem pohled ap.

Vyskytuje se v

domov: old people's home, rest home, retirement home, home for the elderly (people)domov důchodců

hnutí: motionless(ly), still, at restbez hnutí

klid: at restv klidu bez pohybu ap.

nechat: leave sb/sth alone, let sb/sth be, co give sth a rest, držet se dál stay away from, keep one's hand off sb/sthnechat na pokoji koho/co

obava: dispel fears, put fears to restrozptýlit obavy

opěrka: footrest, foot restnožní opěrka pro nohy

pán: rest in peaceodpočívat v Pánu

pohov: have a rest, relax, put one's feet updát si pohov odpočinout si

pokoj: rest in peaceodpočívat v pokoji být mrtvý

rozptýlit: dispel fears, put/lay fears to restrozptýlit obavy

toaleta: public toilet/hl. BrE lavatory/BrE form. convenience, AmE rest roomveřejné toalety

věčný: eternal rest/sleepeuf. věčný odpočinek/spánek smrt

klidný: You can rest assured.Můžete být klidný. spolehněte se ap.

oddech: have some rest, přen. rest on one's oars, take a breatherdopřát si (chvilku) oddechu

oddechnout si: I need a rest.Potřebuji si oddechnout.

odpočinout si: I need (to get) some rest.Potřebuju si trochu odpočinout.

odpočívat: Rest in peace.náb. Odpočívej v pokoji.

odříznout: cut off from the rest of the worldodříznout od světa

ostatní: And what about the rest of them?A co ti ostatní? zbývající

podepřít se: rest one's elbows on the counterpodepřít se lokty o pult

spolehnout (se): (You can) rest assured.Spolehněte se.

uklidnit: You can rest assured that ...Mohu tě uklidnit, že ...

usnout: rest on one's laurelsusnout na vavřínech

vavřín: rest on one's laurelsusnout na vavřínech

země: God rest his soul.Budiž mu země lehká!

book: book reststojan na knihu pro čtení

chin: chin restpodbradek houslí ap.

leg: leg restopěrka na nohy

rest: And what about the rest of them?A co ti ostatní?

unfinished: resty, nevyřízené záležitosti, nedodělkyunfinished business

assured: You can rest assured ...Můžete být bez starosti ...

lucky: He was luckier than the rest.Měl větší štěstí než ostatní.

need: I was badly in need of a rest.Nutně jsem si potřeboval odpočinout.

peace: Rest in peace.Odpočívej v pokoji.

resting place: (final) resting placemísto posledního odpočinku hrob, hřbitov