Hlavní obsah

rest [rest]

Podstatné jméno

  1. the rest of sth zbytek, ostatek čehoAnd what about the rest of them?A co ti ostatní?for the rest of my lifepo zbytek života
  2. rezervní fond pro nepředvídané výdaje

Podstatné jméno

  1. and the rest, all the rest of it hovor.a tak dále, a vše(chno) co k tomu patří

Sloveso

  1. odpočívat, ležet, šetřit se
  2. on sth form. záviset, záležet, stát (a padat), být založen na čemThe responsibility rests with us.Zodpovědnost leží na nás.
  3. sth swh opřít, položit (si) co kam, podpírat co kdeHe rested his arms on the table.Opřel si ruce o stůl.rest osfuvelebit se, usadit se, uložit se k odpočinku ap.
  4. be resting on/against sb/sth spočívat na čem, opírat se o koho/co, ležet na čem
  5. on/against sb/sth opřít se o koho/co, lehnout si na co, spočinout na čem
  6. on sth spočinout, zastavit se na čem pohled ap.

Vyskytuje se v

assured: sb can rest assuredkdo může být klidný, se může spolehnout

peace: Rest in peace.Odpočívej v pokoji.

resting place: (final) resting placemísto posledního odpočinku hrob, hřbitov

book: book reststojan na knihu pro čtení

chin: chin restpodbradek houslí ap.

leg: leg restopěrka na nohy

unfinished: unfinished businessresty, nevyřízené záležitosti

assured: You can rest assured ...Můžete být bez starosti ...

lucky: He was luckier than the rest.Měl větší štěstí než ostatní.

need: I was badly in need of a rest.Nutně jsem si potřeboval odpočinout.

domov: domov důchodcůold people's home, rest home, retirement home, home for the elderly (people)

klid: v klidu bez pohybu ap.at rest

nechat: nechat na pokoji koho/coleave sb/sth alone, let sb/sth be, co give sth a rest, držet se dál stay away from, keep one's hand off sb/sth

obava: rozptýlit obavydispel fears, put fears to rest

opěrka: nožní opěrka pro nohyfootrest, foot rest

pán: odpočívat v Pánurest in peace

pohov: dát si pohov odpočinout sihave a rest, relax, put one's feet up

pokoj: odpočívat v pokoji být mrtvýrest in peace

rozptýlit: rozptýlit obavydispel fears, put/lay fears to rest

toaleta: veřejné toaletypublic toilet/hl. BrE lavatory/BrE form. convenience, AmE rest room

věčný: euf. věčný odpočinek/spánek smrteternal rest/sleep

klidný: Můžete být klidný. spolehněte se ap.You can rest assured.

oddech: dopřát si (chvilku) oddechuhave some rest, přen. rest on one's oars, take a breather

oddech: pracovat bez oddechuwork without rest/respite

oddechnout si: Potřebuji si oddechnout.I need a rest.

odpočinout si: Potřebuju si trochu odpočinout.I need (to get) some rest.

odpočívat: náb. Odpočívej v pokoji.Rest in peace.

odříznout: odříznout od světacut off from the rest of the world

ostatní: A co ti ostatní? zbývajícíAnd what about the rest of them?

podepřít se: podepřít se lokty o pultrest one's elbows on the counter

spolehnout (se): Spolehněte se.(You can) rest assured.

uklidnit: Mohu tě uklidnit, že ...You can rest assured that ...

usnout: usnout na vavřínechrest on one's laurels

vavřín: usnout na vavřínechrest on one's laurels

země: Budiž mu země lehká!God rest his soul.