Hlavní obsah

záležet

Nedokonavé sloveso

  1. (záviset) na kom/čem depend (up)on sb/sth(rozhodnutí ap.) be up to sb, hinge on sthform. be contingent on sth
  2. (mít důležitost) matter, komu na kom/čem care about sb/sth, be of great consequence to sbNa tom (vůbec) nezáleží.It doesn't matter (at all).Záleží na tom?Does it matter?Velice mi na tobě záleží.I care about you a lot.
  3. dát si záležet (snažit se) do one's best, give it one's best, na čem take great pains to do sthDej si záležet!Give it your best (shot)!

Vyskytuje se v

moc: Moc mi na ní záleží.I care about her a lot.

přece: Na tom přece nezáleží.It doesn't matter, does it?