Hlavní obsah

depend [dɪˈpend]

Sloveso

  1. (up)on sth/sb záviset, záležet na čem/kom
  2. on sb/sth být závislý na kom/čem, být odkázán na koho/co
  3. can depend on sb/sth moci se spolehnout na koho/co
  4. It dependszáleží na tom, přijde na to, podle toho uvození

Vyskytuje se v

on: depend on sb/sthzáviset na, záležet na kom/čem

depend: can dependon sb/sth moci se spolehnout na koho/co