Hlavní obsah

dependent [dɪˈpendənt]

Přídavné jméno

  1. on sb/sth závislý na kom/čem, odkázaný na koho/co
  2. on sth podmíněný čím, závislý na čem jedna věc na druhémat. dependent variablezávislá proměnná

Vyskytuje se v

dependent: mat. dependent variablezávislá proměnná

surviving: surviving dependantnezaopatřený pozůstalý

resent: I resent being dependent on her.Štve mě, že jsem na ní závislý.

proměnná: dependent variablezávisle proměnná

závisle: dependent variablemat. závisle proměnná