Hlavní obsah

proměnná

Podstatné jméno, rod ženský

  • variablezávisle proměnnádependent variable

Vyskytuje se v

neznámý: mat. neznámá proměnnáunknown variable

závisle: mat. závisle proměnnádependent variable

dependent: závislá proměnnámat. dependent variable

independent: nezávisle proměnnámat. independent variable

known: známá proměnnámat. known variable

variable: proměnná/měnitelná rychlosttech. variable speed

proměnná: závisle proměnnádependent variable