Hlavní obsah

contingent [kənˈtɪndʒənt]

Vyskytuje se v

fee: contingent feeprovize právníkovi procenta z vysouzené částky