Hlavní obsah

depend [dɪˈpend]

Sloveso

  1. (up)on sth/sb záviset, záležet na čem/kom
  2. on sb/sth být závislý na kom/čem, být odkázán na koho/co
  3. can depend on sb/sth moci se spolehnout na koho/co
  4. It dependszáleží na tom, přijde na to, podle toho uvození

Vyskytuje se v

on: depend on sb/sthzáviset na, záležet na kom/čem

který: it differs, přijde na to it dependsjak který

spoléhat (se): depend on sb/sthmuset se spoléhat na co být závislý

závislost: depending on sthv závislosti na čem

závislý: záviset depend, být podmíněný be conditional on sthbýt závislý na čem

odkázat: We depend on him for help.Jsme odkázáni na jeho pomoc.

podle: depending on how ...podle toho, jak ... v závislosti na

záviset: That depends on circumstances.To závisí na okolnostech.

přijít: It depends.Přijde na to.

depend: It dependszáleží na tom, přijde na to, podle toho uvození