Hlavní obsah

depend [dɪˈpend]

Sloveso

  1. (up)on sth/sb záviset, záležet na čem/kom
  2. on sb/sth být závislý na kom/čem, být odkázán na koho/co
  3. can depend on sb/sth moci se spolehnout na koho/co
  4. It dependszáleží na tom, přijde na to, podle toho uvození

Vyskytuje se v

on: depend on sb/sthzáviset na, záležet na kom/čem

který: jak kterýit differs, přijde na to it depends

spoléhat (se): muset se spoléhat na co být závislýdepend on sb/sth

závislost: v závislosti na čemdepending on sth

závislý: být závislý na čemzáviset depend, být podmíněný be conditional on sth

odkázat: Jsme odkázáni na jeho pomoc.We depend on him for help.

podle: podle toho, jak ... v závislosti nadepending on how ...

záviset: To závisí na okolnostech.That depends on circumstances.

podle: podle toho přijde na toit depends

přijít: Přijde na to.It depends.