Hlavní obsah

odkázat

Dokonavé sloveso

  1. (v dědictví) co komu leaveform. bequeath, will sth to sb
  2. (na literaturu ap.) koho na koho/co refer sb to sb/sthOdkázal mě na Vás.He referred me to you.
  3. být odkázán (spoléhat se) na koho/co depend on sb/sth (for sth)být odkázán (muset se spolehnout) have to rely on sb/sthbýt odkázán (na své zdroje ap.) be thrown back on sthJsme odkázáni na jeho pomoc.We depend on him for help.

Vyskytuje se v

shift: hovor. shift for osfstarat se sám o sebe, být odkázán sám na sebe

reference: make reference to sthzmínit co, odkázat se na co