Hlavní obsah

reference

Vyskytuje se v

reference: with reference tosth ohledně čeho, pokud jde o co

library: reference librarypříruční knihovna

work: work of referenceodkazová literatura encyklopedie, slovník ap.

letmý: passing referenceletmá zmínka

posudek: give sb a referencedát komu posudek

příruční: reference librarypříruční knihovna

vztažný: frame of reference, reference framefyz. vztažná soustava

záchytný: klíč, vodítko clue, referenční bod point of reference, jako odrazový můstek jumping-off pointzáchytný bod