Hlavní obsah

vztažný

Přídavné jméno

  1. odb.(bod ap.) (of) referencefyz. vztažná soustavaframe of reference, reference frame
  2. (významově) relativeling. vztažná větarelative clause

Vyskytuje se v

zájmeno: personal/possessive/interrogative/demonstrative/relative pronounling. osobní/přivlastňovací/tázací/ukazovací/vztažné zájmeno

relative: relative pronounvztažné zájmeno

vztažný: frame of reference, reference framefyz. vztažná soustava