Hlavní obsah

relativní

Přídavné jméno

  • relative(ve srovnávání též) comparativefyz. relativní atomová hmotnostrelative atomic mass, zast. atomic weight

Vyskytuje se v

comparative: relativní životnostfyz. comparative life time

majority: poměrná/relativní většinarelative majority

relativní: fyz. relativní atomová hmotnostrelative atomic mass, zast. atomic weight