Hlavní obsah

vztažný

Přídavné jméno

  1. odb.(bod ap.) (of) referencefyz. vztažná soustavaframe of reference, reference frame
  2. (významově) relativeling. vztažná větarelative clause

Vyskytuje se v

zájmeno: ling. osobní/přivlastňovací/tázací/ukazovací/vztažné zájmenopersonal/possessive/interrogative/demonstrative/relative pronoun

relative: vztažné zájmenorelative pronoun

vztažný: fyz. vztažná soustavaframe of reference, reference frame