Hlavní obsah

refer [rɪˈfɜː]

Sloveso-rr-

  1. to sb/sth zmiňovat (se), mluvit o kom/čemreferring to sths odkazem/odvoláním na co
  2. odkázat se/odkazovat se, odvolat se/odvolávat se na koho/co
  3. to sth vztahovat se k čemu, týkat se čeho termín ap.
  4. sb swh poslat, odeslat koho kam ke specialistovi ap.
  5. sth to sb postoupit, předat co komu k rozhodnutí jiné instanci ap.refer a case to the courtpostoupit případ soudu
  6. sb to sb odkázat, poslat koho ke komu k právníkovi, do organizace ap.
  7. to sth podívat se, nahlédnout do čeho pro informaci ap.
  8. BrEvyhodit u zkoušky

Vyskytuje se v

hereinafter: hereinafter referred to as ...dále jen (jako) ... odkaz v textu