Hlavní obsah

podívat se

Dokonavé sloveso

  1. (pohlédnout) na koho/co (take a) look at sb/sth(zkontrolovat) check (to see)(zjistit zda) seePodívej se jestli to drží.Check if it holds.
  2. (do knihy ap.) do čeho take a look in sth(ověřit) consult sth, refer to sth(vyhledat slovíčko) look sth uppodívat se do slovníkuconsult the dictionary
  3. (navštívit) za kým visit sb, look sb up, (go to) see sb
  4. hovor.(poohlédnout se) po kom/čem look (around) for sb/sth, go and see where sb/sth is
  5. hovor.(posoudit ap.) na co examine, inspect, see into sth, take a look at sthUkaž, podívám se na to.Let me see.

Vyskytuje se v

komplexně: Podívej se na to komplexně. jako na celekLook at the big(ger)/whole picture.

sebe: Podívej se na sebe!Look at yourself.

slovník: podívat se do slovníkuconsult a dictionary

zblízka: podívat se na co zblízkatake a close look, look closely at sth

zrcadlo: (po)dívat se do zrcadlalook in the mirror

pravda: podívat se pravdě do očíface the truth