Hlavní obsah

sebe

Zájmeno

  • oneselftvar se mění dle osoby myself, yourself, himself, herself, ourselves ap.(daleko) od sebe dvě části ap.far apartOd sebe. na dveříchPush.Podívej se na sebe!Look at yourself.sám od sebe bez cizí pomoci ap.of one's own accord

Vyskytuje se v

abase: ponížit se, snížit se, pokořit se k čemuabase osf to sth

abreast: dotáhnout se na koho, dohnat, dojít kohodraw abreast of sb

absent: vzdálit se bez dovolenívoj. be absent without leave

acceptance: stát se obecně přijímaným, najít své zastánce, ujmout se, uchytit se názor ap.gain acceptance

account: otevřít si účetopen an account

accustomed: zvyknout si na cobecome accustomed to sth

acquaint: seznámit se i vzájemněget/become acquainted

acquainted: znát se s kýmbe acquainted with sb

acquit: počínat si/zachovat se/vést si dobře/špatněacquit osf well/ill

act: chovat se podezřeleact suspiciously

adieu: dát komu sbohem, rozloučit se s kýmbid sb adieu

adrift: uvolnit se od čeho jedno od druhéhocome adrift from sth

advisable: doporučuje se, je záhodno/radno ...it is advisable to ...

advise: komu se doporučuje aby udělal co, kdo by měl (u)dělat cosb is advised to do sth

afoot: chystat se, probíhat, být na spadnutí nekalost ap.be afoot

afraid: bát se, obávat se koho/čeho, mít strach z koho/čehobe afraid of sb/sth

agency: najmout si koho přes agenturuhire sb through an agency

aggrandize: naparovat se, dělat ze sebe víc, než jeaggrandize osf

ahead: postupovat/výrazně pokročit/razit si cestu vpřed rychlepush/forge/move ahead

akimbo: s nohama od sebe, s roztaženýma nohamawith legs akimbo

alienate: odcizit se přátelé ap.become alienated

all: vůbec ne, není zač, rádo se stalonot at all

alliance: spojit se, vytvořit alianciform an alliance

ambivalent: nemít jasno ohledně čeho názorově, nemoci se rozhodnout ohledně čehobe ambivalent about sth

anathema: kdo nenávidí koho/co, kdo nemůže koho/co ani vidět, komu se hnusí cosb/sth is anathema to sb

angry: rozzlobit se, naštvat seget angry

ankle: vymknout/podvrtnout si kotníktwist/sprain one's ankle

answerable: zodpovídat se komu nadřízenému ap.be answerable to sb

anxious: dychtit, toužit po čem, nemoci se už dočkat čehobe anxious for sth

apart: stát s nohama od sebestand with one's legs apart

apologetic: omlouvat se, přen. kát sebe apologetic

apology: omluvit se komuform. offer/make one's apologies to sb

appeal: líbit se/zamlouvat se širokým vrstvám, oslovovat široké vrstvyhave a popular appeal

appetite: namlsat se chtít vícewhet one's appetite

applicable: kde lze uplatnit, v příslušných případech, pokud se vztahujewhere applicable

apply: žádat o místo, ucházet se o práciapply for a job

appointment: domluvil/dojednat si schůzku s kýmmake/arrange an appointment with sb

approval: se schválením kohowith the approval of sb

arch: hrbit search one's back

argument: (po)hádat sehave an argument

arm: ozbrojit se čím zbraníarm osf with sth

around: držet se poblíž, nevzdalovat sestick around

aroused: vzrušit se sexuálněget sexually aroused

arrangement: dohodnout se, že...make an arrangement that...

arrears: dostat se do prodlení/skluzu, opozdit se s platbouget/fall into arrears

ascend: dostat se k mociascend to power

ashamed: stydět se, být stydno, být trapně komufeel/be ashamed

ask: přeptat se na čí zdravíask after sb's health

assume: ujmout se úřaduassume office

attachment: upnout se na koho, utvořit si blízký vztah ke komu citověform an attachment to sb

attempt: pokusit se o comake an attempt to do sth

available: najít si volno na schůzku ap.make osf available

a, an: Dám si jablko.I will have an apple.

abort: Nechala si to vzít., Dala dítě pryč.She aborted her child.

about: Chystá se odejít., Je na odchodu.He is about to leave.

accelerate: Růst se zrychlil na 4,9 procenta.Growth accelerated to 4.9 per cent.

accident: Stal se účastníkem dopravní nehody.He was involved in a car accident.

account for: Bude se za svůj čin muset zodpovídat.He will have to account for his action.

acquaintance: Jsem tak rád, že se s vámi mohu seznámit.I am so pleased to make your acquaintance.

across: Sedl si naproti Michalovi.He sat down across from Michael.

admission: (po)žádat o přijetí, hlásit se kamapply for admission to sth

advice: Nechej si poradit., Poslechni mě., Dej na mne.Take my advice.

afford: Nemohu si dovolit nové auto.I can't afford a new car.

against: Opřela se o zeď.She leaned against the wall.

agree: Nemohli jsme se na tom shodnout.We couldn't agree on it.

airborne: Přenáší se to vzduchem.It is airborne.

along: Utekla spolu se svými dětmi.She fled along with her children.

anniversary: připomenout (si) desáté výročí čehomark the 10th anniversary of sth

another: Pomáhají si (navzájem).They help one another.

anyone: Jestli si to někdo zaslouží, pak jsi to ty.If anyone deserves it, it's you.

anything: Může se stát cokoliv.Anything can happen.

convolution: convolutionsof sth spletitost, složitost čeho vztahu ap.