Hlavní obsah

sebe

Zájmeno

  • oneselftvar se mění dle osoby myself, yourself, himself, herself, ourselves ap.(daleko) od sebe dvě části ap.far apartOd sebe. na dveříchPush.Podívej se na sebe!Look at yourself.sám od sebe bez cizí pomoci ap.of one's own accord

Vyskytuje se v

abase: abase osf to sthponížit se, snížit se k čemu

abreast: draw abreast of sbdotáhnout se na koho, dohnat, dojít koho

absent: voj. be absent without leavevzdálit se bez dovolení

acceptance: gain acceptancestát se obecně přijímaným, najít své zastánce, ujmout se, uchytit se názor ap.

account: open an accountotevřít si účet

account: keep account of sthvést (si) záznamy o čem

accustomed: become accustomed to sthzvyknout si na co

acquaint: get/become acquaintedseznámit se i vzájemně

acquainted: be acquainted with sbznát se s kým

acquit: acquit osf well/illpočínat si/zachovat se/vést si dobře/špatně

act: act suspiciouslychovat se podezřele

act: act the fooldělat ze sebe blbce, dělat blbého

adieu: bid sb adieudát komu sbohem, rozloučit se s kým

adrift: come adrift from sthuvolnit se od čeho jedno od druhého

advisable: it is advisable to ...doporučuje se, je záhodno/radno ...

advise: sb is advised to do sthkomu se doporučuje aby udělal co, kdo by měl (u)dělat co

afoot: be afootchystat se, probíhat, být na spadnutí nekalost ap.

afraid: be afraid of sb/sthbát se, obávat se koho/čeho, mít strach z koho/čeho

afraid: become afraid of sthdostat strach, začít se bát z čeho

afraid: be afraid for sb/sthbát se o koho/co

agency: hire sb through an agencynajmout si koho přes agenturu

aggrandize: aggrandize osfnaparovat se, dělat ze sebe víc, než je

ahead: push/forge/move aheadpostupovat/výrazně pokročit/razit si cestu vpřed rychle

akimbo: with legs akimbos nohama od sebe, s roztaženýma nohama

alienate: become alienatedodcizit se přátelé ap.

all: not at allvůbec ne, není zač, rádo se stalo

alliance: form an alliancespojit se, vytvořit alianci

ambivalent: be ambivalent about sthnemít jasno ohledně čeho názorově, nemoci se rozhodnout ohledně čeho

anathema: sb/sth is anathema to sbkdo nenávidí koho/co, kdo nemůže koho/co ani vidět, komu se hnusí co

angry: get angryrozzlobit se, naštvat se

ankle: twist/sprain one's anklevymknout/podvrtnout si kotník

answerable: be answerable to sbzodpovídat se komu nadřízenému ap.

anxious: be anxious for sthdychtit, toužit po čem, nemoci se už dočkat čeho

apart: stand with one's legs apartstát s nohama od sebe

apart: come apartrozpadnout se na části

apart: fall apartrozpadnout se vztah, organizace ap.

apologetic: be apologeticomlouvat se, přen. kát se

apology: form. offer/make one's apologies to sbomluvit se komu

appeal: have a popular appeallíbit se/zamlouvat se širokým vrstvám, oslovovat široké vrstvy

appetite: whet one's appetitenamlsat se chtít více

applicable: where applicablekde lze uplatnit, v příslušných případech, pokud se vztahuje

applicable: delete/strike out where not applicablenehodící se škrtněte

apply: apply for a jobžádat o místo, ucházet se o práci

apply: apply one's mind to sthsoustředit se na co, zabývat se čím v práci

appointment: make/arrange an appointment with sbdomluvil/dojednat si schůzku s kým

approval: with the approval of sbse schválením koho

arch: arch one's backhrbit se

argument: have an argument(po)hádat se

argument: get into arguments with sbdostat se do sporu s kým

arm: arm osf with sthozbrojit se čím zbraní

around: stick arounddržet se poblíž, nevzdalovat se

around: turn aroundotočit (se), obrátit (se)

aroused: get sexually arousedvzrušit se sexuálně

arrangement: make an arrangement that...dohodnout se, že...

arrears: get/fall into arrearsdostat se do prodlení/skluzu, opozdit se s platbou

ascend: ascend to powerdostat se k moci

ashamed: feel/be ashamedstydět se, být stydno, být trapně komu

ask: ask after sb's healthpřeptat se na čí zdraví

assume: assume officeujmout se úřadu

attachment: form an attachment to sbupnout se na koho, utvořit si blízký vztah ke komu citově

attempt: make an attempt to do sthpokusit se o co

attend: poorly attendedmálo navštěvovaný, se slabou účastí přednáška ap.

available: make osf availablenajít si volno na schůzku ap.

a, an: I'll have an apple.Dám si jablko.

abort: She aborted her child.Nechala si to vzít., Dala dítě pryč.

about: He is about to leave.Chystá se odejít., Je na odchodu.

accelerate: Growth accelerated to 4.9 per cent.Růst se zrychlil na 4,9 procenta.

accident: He was involved in a car accident.Stal se účastníkem dopravní nehody.

account for: He will have to account for his action.Bude se za svůj čin muset zodpovídat.

acquaintance: I made his acquaintance in ...Seznámil jsem se s ním v...

acquaintance: I'm so pleased to make your acquaintance.Jsem tak rád, že se s vámi mohu seznámit.

across: He sat down across from Michael.Sedl si naproti Michalovi.

admission: apply for admission to sth(po)žádat o přijetí, hlásit se kam

advice: Take my advice.Nechej si poradit., Poslechni mě., Dej na mne.

afford: I can't afford a new car.Nemohu si dovolit nové auto.

afoot: Some mischief is afoot.Chystá se/Děje se nějaká lumpárna.

afraid: Don't be afraid (of it).Neboj(te) se (toho).

afraid: What are you afraid of?Čeho se bojíš?

afraid: I'm afraid so/not.Obávám se, že ano/ne.

against: She leaned against the wall.Opřela se o zeď.

agree: We couldn't agree on it.Nemohli jsme se na tom shodnout.

ahead: look straight aheadhledět přímo před sebe

ahead: book aheadrezervovat si předem

airborne: It is airborne.Přenáší se to vzduchem.