Hlavní obsah

accident [ˈæksɪdənt]

Vyskytuje se v

benefit: ekon. accident benefitplnění z úrazového pojištění

hit-and-run: hit-and-run accidentujetí od nehody nehoda, kdy viník ujede z místa činu

industrial: industrial accidentprůmyslová havárie

involved: be involved in an accidentstát se účastníkem nehody

rate: accident ratenehodovost, úrazovost

road: road accidentdopravní nehoda

work: work accidentpracovní úraz

paralysed: The accident left him paralysed.Po nehodě zůstal ochrnutý.

čirý: čirou náhodouby pure accident, by sheer chance, purely by accident

dopravní: dopravní nehodatraffic accident

náhoda: šťastná náhodalucky chance, stroke of luck, happy accident, trefa fluke

nedopatření: nedopatřenímomylem by mistake, nešťastnou náhodou by accident, z nepozornosti by oversight, kvůli chybě in error, bezděčně inadvertently

nehoda: dopravní nehodaroad/traffic accident

příhoda: med. mozková příhoda(brain) stroke, apoplexy, cerebrovascular accident

smrtelný: smrtelná nehodafatal accident, form. fatality

účastník: účastník nehodyperson involved in the accident

úrazový: úrazové pojištěníaccident insurance

nehoda: Měli jsme nehodu.We had an accident.

ochrnout: Po nehodě ochrnul.He was left paralyzed after the accident.

strašný: strašná nehodaterrible accident

vyžádat si: Nehoda si vyžádala 5 životů.The accident claimed 5 lives.

zabít se: Zabil se v autě.He was killed in a car accident.

zemřít: Při nehodě zemřeli tři lidé.Three people died in the accident.

zranit se: Nikdo se při nehodě nezranil.Nobody was/got injured/hurt in the accident.

zůstat: Po nehodě zůstal ochrnutý.He was left paralyzed after the accident.