Hlavní obsah

nehoda

Podstatné jméno, rod ženský

  • (silniční ap.) accident(havárka) crash(drobná) mishapMěli jsme nehodu.We had an accident.dopravní nehodaroad/traffic accidentletecká nehodaair crash

Vyskytuje se v

dopravní: dopravní nehodatraffic accident

smrtelný: smrtelná nehodafatal accident, form. fatality

účastník: účastník nehodyperson involved in the accident

viník: viník nehodyřidič driver at fault, i chodec ap. party at fault

ochrnout: Po nehodě ochrnul.He was left paralyzed after the accident.

strašný: strašná nehodaterrible accident

vyžádat si: Nehoda si vyžádala 5 životů.The accident claimed 5 lives.

zemřít: Při nehodě zemřeli tři lidé.Three people died in the accident.

zranit se: Nikdo se při nehodě nezranil.Nobody was/got injured/hurt in the accident.

zůstat: Po nehodě zůstal ochrnutý.He was left paralyzed after the accident.

accident: accident scenemísto nehody

accidental: práv. accidental deathsmrtelný úraz, nezaviněná smrt, smrt následkem nehody

bump: have a bumpmít drobnou nehodu havárku

crash: plane/air crashletecká havárie/nehoda

fault: party at faultviník (nehody)

hit-and-run: hit-and-run accidentujetí od nehody nehoda, kdy viník ujede z místa činu

hit-and-run: hit-and-run driverřidič, který ujel/ujede z místa nehody

involved: be involved in an accidentstát se účastníkem nehody

road: road accidentdopravní nehoda

accident: He was involved in a car accident.Stal se účastníkem dopravní nehody.

paralysed: The accident left him paralysed.Po nehodě zůstal ochrnutý.