Hlavní obsah

neštěstí

Vyskytuje se v

štěstěna: Štěstěnabohyně Fortuna

letecký: letecké neštěstíair crash

mít: mít štěstíbe lucky

štěstí: Hodně štěstí!Good luck!, Best of luck!

štěstí: mít štěstíbe lucky

štěstí: nemít štěstíbe out of luck

štěstí: pro štěstífor (good) luck

štěstí: zkusit štěstítry one's luck

potkat (se): Potkalo nás neštěstí.We were struck by misfortune.

štěstí: Ty máš ale štěstí!You lucky devil!

hodně: Hodně štěstí!Good luck!

štěstí: štěstí v neštěstía blessing in disguise

usmát se: Na každého se jednou štěstí usměje.Every dog has its day.

usmát se: Štěstí se na něj usmálo.Fortune smiled on him.

vypadat: vypadat jako hromádka neštěstílook crestfallen

charm: good luck charmtalisman pro štěstí

disaster: air disasterletecké neštěstí

fortunate: be (more) fortunatemít (větší) štěstí

fortune: ill fortunesmůla, neštěstí

fortune: try one's fortunezkusit štěstí

joy: tears of joyslzy štěstí/radosti

lucky: be luckymít štěstí

lucky: BrE lucky break(troška) štěstí příznivý obrat ve vývoji událostí

lucky: be lucky enough to ...mít to(lik) štěstí, že ...

reversal: reversal of fortunezvrat štěstěny

stroke: stroke of luckšťastná náhoda, štěstí náhlé

try: try one's luckvyzkoušet štěstí

whammy: double whammydvojnásobné neštěstí, dvě pohromy najednou v jedné oblasti

wheel: the wheel of fortunekolo štěstěny

devil: You lucky devil!Ty máš ale štěstí/kliku!, Ty jsi ale klikař!

luck: If you get no luck ...Pokud vám štěstí nepřeje..., Pokud nemáte štěstí..., Pokud se vám nedaří...

luck: You're in luck! There's one ticket left.Máš štěstí! Jeden lístek ještě zbyl.

lucky: He was luckier than the rest.Měl větší štěstí než ostatní.