Hlavní obsah

štěstí

Podstatné jméno, rod střední

  1. (pocit) happinesskniž. felicity(radost) joy
  2. (zdar) (good) luck, (good) fortuneHodně štěstí!Good luck!, Best of luck!mít štěstíbe luckynemít štěstíbe out of luckpro štěstífor (good) luckzkusit štěstítry one's luck
  3. (příznivá náhoda) good luck/fortunehovor. flukeTy máš ale štěstí!You lucky devil!

Vyskytuje se v

štěstěna: Štěstěnabohyně Fortuna

letecký: letecké neštěstíair crash

mít: mít štěstíbe lucky

potkat (se): Potkalo nás neštěstí.We were struck by misfortune.

hodně: Hodně štěstí!Good luck!

usmát se: Na každého se jednou štěstí usměje.Every dog has its day.

usmát se: Štěstí se na něj usmálo.Fortune smiled on him.

vypadat: vypadat jako hromádka neštěstílook crestfallen

charm: good luck charmtalisman pro štěstí

disaster: air disasterletecké neštěstí

fortunate: be (more) fortunatemít (větší) štěstí

fortune: ill fortunesmůla, neštěstí

fortune: try one's fortunezkusit štěstí

joy: tears of joyslzy štěstí/radosti

lucky: be luckymít štěstí

lucky: BrE lucky break(troška) štěstí příznivý obrat ve vývoji událostí

lucky: be lucky enough to ...mít to(lik) štěstí, že ...

reversal: reversal of fortunezvrat štěstěny

stroke: stroke of luckšťastná náhoda, štěstí náhlé

try: try one's luckvyzkoušet štěstí

whammy: double whammydvojnásobné neštěstí, dvě pohromy najednou v jedné oblasti

wheel: the wheel of fortunekolo štěstěny

devil: You lucky devil!Ty máš ale štěstí/kliku!, Ty jsi ale klikař!

luck: If you get no luck ...Pokud vám štěstí nepřeje..., Pokud nemáte štěstí..., Pokud se vám nedaří...

luck: You're in luck! There's one ticket left.Máš štěstí! Jeden lístek ještě zbyl.

lucky: He was luckier than the rest.Měl větší štěstí než ostatní.