Hlavní obsah

žal

Vyskytuje se v

žít: ať žijekdo/co při skandování ap. long live sb/sth, long may sb live, up (with) sth/sb!

samota: žít o samotělive alone

zapíjet: zapíjet žalbe drowning one's sorrows

: Ať žije král!Long (may) live the king!

bída: žít v bídělive in poverty

dokud: dokud budu žítas long as I live

emigrace: Žil v emigraci.He lived in exile.

chudoba: žít v chudobělive in poverty

nejistota: žít ve stálé nejistotělive in constant insecurity

přepych: žít v přepychulive in luxury

spořádaný: žít spořádaným životem bývalý zločinec ap.go straight

ústraní: žít v ústranílive in seclusion

vesnice: žít na vesnicilive in the country/a village

flinta: hovor. hodit flintu do žitathrow in the towel

huba: žít z ruky do hubylive (from) hand to mouth

poustevník: žít jako poustevníklive like a hermit

prase: žít si jako prase v žitělive high on the hog, live off the fat of the land

vlít: vlít komu krev do žilperk sb up

výt: Chceš-li s vlky žít, musíš s nimi výt.When in Rome, do as the Romans do.

žito: hodit flintu do žitathrow in the towel, vzdát se naděje give up hope

breadline: žít na hranici chudobybe on the breadline

celibate: žít v celibátu, dodržovat celibátbe celibate

hand-to-mouth: žít z ruky do úst, třít bídu s nouzílead a hand-to-mouth existence

income: žít podle svých příjmůlive within one's income

make-believe: žít v iluzi, něco si namlouvat, jen předstírat sám před seboulive in a make-believe world

welfare: žít ze sociálních dávekbe on welfare

will: ztratit vůli žítlose one's will to live

live: Kde jste žil předtím?Where did you live before?

own: Žije sám.He lives on his own.

quitter: Neházím hned flintu do žita., Jen tak se nevzdávám.I am not a quitter.

fast lane: žít/život nadorazlive/life in the fast lane

on: žít z čeho, živit se čím člověklive on sth

save: Ať žije král!, Bůh ochraňuj krále!God save the king!