Hlavní obsah

huba

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (zvířete) mouth, chops(čumák) muzzle
  2. zhrub.(lidská) mouth, trapzhrub.BrE, vulg. gobzhrub.hl. AmE yap, bazoozhrub.slang. cake-holezhrub.(celý ksicht) kisserDrž hubu!Shut up!, Shut your trap!, Hold your jaw!, Belt up!

Vyskytuje se v

zavřít: shut up, shut one's trapvulg. zavřít zobák/klapačku/hubu

držet: Shut up!, Belt up!, Shut your trap!Drž hubu!

mazat: butter sb up, soft-soap, sweet-talk, cajole sbmazat komu med kolem huby

rozbít: smash sb's face in, knock sb's block offvulg. rozbít komu hubu

belt up: Belt up!Sklapni!, Drž hubu!, Zmlkni!

breadline: be on the breadlinežít na hranici chudoby, žít z ruky do huby

mouth: foul mouthsprosťák, huba nevymáchaná

huba: Shut up!, Shut your trap!, Hold your jaw!, Belt up!Drž hubu!