Hlavní obsah

držet

Nedokonavé sloveso

  1. (mít v ruce) co hold/be holding sth(svírat) clutch/be clutching sth
  2. (v daném stavu ap.) keep, hold, sustain, maintain(podpírat) support
  3. (zabraňovat v pohybu) keep(v zajetí ap.) hold(zadržovat) retainDrž hubu!Shut up!, Belt up!, Shut your trap!držet koho v zajetí/jako rukojmíhold sb captive/hostage
  4. (dodržovat) keep(svátek, zvyk ap.) observedržet slovokeep one's worddržet dietube on a diet, be dietingdržet půst(určitou dobu) fast
  5. (připevněný ap.) hold(lnout) adhere, cling to sthdržet na silnici autohold the road
  6. (mít ve vlastnictví) hold, keep, possess, have in possession
  7. (rezervovat) hold(rezervací) keep reserved

Vyskytuje se v

dieta: be on a diet, pro štíhlost též be dietingdržet/mít dietu

držet se: hold (each other's) handsdržet se za ruce

hladovka: protestní be on hunger strike, půst to fastdržet hladovku

hlídka: keep watchdržet hlídku

pohromadě: hold together, hmota též cohere, be coherentdržet pohromadě

pusa: be quiet, shut up, držet jazyk za zuby hold one's tonguepřen. držet pusu mlčet

půst: fastdržet půst

tlama: Shut up!, Shut your trap!, vulg. Shut the fuck up!Drž/Zavři tlamu!

huba: Shut up!, Shut your trap!, Hold your jaw!, Belt up!Drž hubu!

napravo: Keep to the right.Držte se napravo.

pevně: Hold me tight.Drž mě pevně.

podívat se: Check if it holds.Podívej se jestli to drží.

pokyn: follow instructionsdržet se pokynů

přísný: follow a strict dietdržet přísnou dietu

smutek: be in mourning for sbdržet/nosit smutek za koho

stráž: be on guarddržet stráž

tajnost: keep sth secret(u)držet/(za)chovat co v tajnosti

vodítko: Keep your dog on a leash/leashed.Držte psa na vodítku.

za: hold hands, go hand in handdržet se za ruce

zábradlí: hold onto the handraildržet se zábradlí

jazyk: hold one's tonguedržet jazyk za zuby

kasa: hold/control the purse stringsdržet kasu

klíště: stick like glue/a leech, pevně svírat hang on like grim deathdržet se jako klíště

krok: keep up with sb/sthdržet krok s kým/čím

palec: keep one's fingers crossed for sbdržet komu palce

pěst: keep one's fingers crossed for sbdržet pěsti komu přát štěstí

poklička: keep the lid on sth, keep sth secret, keep sth under wrapsdržet co pod pokličkou

tělo: keep sb at arm's lengthdržet si koho od těla

zkrátka: keep a tight rein on sb, keep sb on a short leashdržet koho zkrátka

around: stick arounddržet se poblíž, nevzdalovat se

belt up: Belt up!Sklapni!, Drž hubu!, Zmlkni!

captive: hold sb captivedržet koho v zajetí

cling: cling togetherdržet se pohromadě

diet: be on a dietdržet dietu

hand: hold sth in one's handdržet co v ruce

hold: hold fast to sthpevně se držet čeho

hunger strike: be on hunger strikedržet hladovku

left: keep (to the) leftdržte se vlevo

muddle: muddle onjakž takž se držet

purse strings: hold/control the purse stringsdržet kasu, vést (rodinnou) pokladnu řídit finance

rule: stick to the rulesdržet se předpisů, dodržovat pravidla

separate: keep sth separate from sthdržet co odděleně od čeho

tight: keep a tight hold of sthpevně se držet čeho

together: hold togetherdržet při sobě

have: Larry had him by the throat.Larry ho držel za krk.

so: Hold the glass just/like so.Drž tu sklenici takhle.

watchword: Caution is my watchword.Hlavně opatrně. Toho se držím.

aloof: form. stay aloof from sthzůstat stranou, stranit se čeho, držet se dál, neplést se do čeho

cross: cross one's fingers for sbdržet palce komu

time: keep up with the timesdržet krok s dobou

držet: hold sb captive/hostagedržet koho v zajetí/jako rukojmí