Hlavní obsah

holding [ˈhəʊldɪŋ]

Přídavné jméno

  • ve snaze konzervovat situacizajišťovací, (po)zdržovací opatření

Vyskytuje se v

ace: hold all the acesmít všechna esa v rukávě, držet všechny trumfy

arm: (hold sth) at arm's length(držet co) v natažené ruce od těla

bay: keep/hold sth/sb at baydržet (si) co/koho od těla/v šachu/v bezpečné vzdálenosti/v patřičných mezích

breath: hold one's breathzadržet dech

contempt: hold sb/sth in contemptopovrhovat kým/čím

court: hold courtbýt středem pozornosti kde, přen. být králem čeho

fast: hold fast to sthtrvat na čem, pevně (si) stát za čím, neupouštět od čeho

fire: hold one's firenestřílet, zastavit palbu

fort: hold (down) the fort for sbzaskakovat za koho, dočasně to vést místo koho

hand: hold handsdržet se za ruce

hand: hold sb's handdržet palce, fandit komu, být s kým v těžké situaci

hold: hold sb's attentionudržet (si) čí pozornost

hold: hold (up)obstát, platit teorie ap.

hold: put sb on holddát koho do pořadí, nechat koho čekat volajícího ap.

hold: hold forth on sthdlouze vykládat o čem, (zeširoka) rozvádět, rozebírat co téma

hold: get hold of sthsehnat co, získat co, zmocnit se čeho

hold: get hold ofsth pochopit, zpracovat, pojmout co informaci

hold: get hold of sbsehnat koho opraváře ap.

hold: Hold it.Počkat., Moment., Zadrž.

hold: put sth on holdnechat co na později, odložit, dát k ledu co

hold: hold one's own against sbubránit se, nedat se, nepodlehnout komu

hold: hold one's own against sbobstát v porovnání s kým, mít na koho

hold: hold stillnehýbat se, zůstat stát, vydržet v klidu

hold: take holdzmocnit se, přemoci, ovládnout

hold: hold tightto sth držet se, chytit se čeho pevně

hold against: hold sth againstsb zazlívat, mít za zlé, vyčítat komu co

hold back: hold sb/sth backzadržet, zadržovat koho/co, (za)bránit (v tom) komu

hold back: hold sth backponechat si (v rezervě), podržet si zásoby ap.

hold back: hold sth backzamlčet, zatajit co

hold down: hold sb downdržet zkrátka/na uzdě/pod kontrolou, omezovat koho, nedovolit rozlet/prosadit se komu

hold on, hold onto: hold onvydržet, držet (se) nepodlehnout

hold on, hold onto: hold onpočkat, mít strpení

hold over: hold sth oversb zastrašovat, vydírat koho čím

hostage: hold/take sb hostagedržet/vzít koho jako rukojmí

nerve: hold one's nervezachovat klid, neztratit hlavu

peace: hold one's peacezůstat zticha, nic neříct, mlčet ačkoliv by měl co říct

ransom: hold sb (to) ransompožadovat výkupné za koho, držet v zajetí koho pro výkupné

sway: hold sway over sthpanovat, vládnout kde, ovládat co mít rozhodující vliv

terror: hold no terrors for sbnenahánět strach komu

tongue: hold one's tonguemlčet, být zticha, držet jazyk za zuby

accountable: hold sb accountable for sthhnát koho k zodpovědnosti za co

captive: hold sb captivedržet koho v zajetí

captivity: held/kept in captivitydržený v zajetí

common: hold sth in common with sbmít co ve společném vlastnictví s kým, sdílet co majetek

course: hold one's courseudržovat kurz

escrow: hold sth in escrowmít co ve svěřenectví/v úschově

esteem: hold sb in high esteemvelice si koho vážit

fee: hold in feeabsolutně vlastnit

gunpoint: be held at gunpointhledět do hlavně zbraně, být ohrožován (střelnou) zbraní

hand: hold sth in one's handdržet co v ruce

head: hold one's head upchodit se vztyčenou hlavou hrdě ap.

held: held in place by sthupevněný, připevněný čím

hold: hold fast to sthpevně se držet čeho

hold: hold by sthlpět na čem, držet se čeho, stát si za čím

hold: hold the clock (on)stopovat (to) závod, hlídat čas

hold: hold one's nosezacpat si nos při skoku do vody ap.

hold: lay hold of sthuchopit, popadnout co, chopit se čeho, přen. pochopit co, porozumět čemu

hold: lose one's hold on sthuž neudržet co, neudržet na čem, pustit se čeho

hold: catch/grab/get/seize hold of sthchytnout, chňapnout, uchopit, popadnout co

hold: hold opinionsmít (vlastní) názor

hold: hold sth dearcenit si, vážit si čeho, ctít co hodnoty ap.

hold: hold cheapnedoceňovat, podceňovat, nevážit si

hold: be heldkonat se, proběhnout organizovaná událost

hold: hold talksvést jednání/rozhovory, jednat

hold: hold sb responsible for sthčinit koho zodpovědným za co

hold: hold sb (to) ransomžádat výkupné za koho, přen. vydírat koho v bezvýchodné

hold: hold (the line)nepokládat, nezavěšovat telefon

hold: hud. hold a tonedržet tón

hold: hold goodplatit, být platný zákon, smlouva ap.

hope: hold out hope(stále ještě) doufat

liable: hold sb liable for sthčinit koho zodpovědným za co

meeting: hold a meetinguspořádat poradu

memorial: A memorial service will be held for her.Bude se sloužit zádušní mše na její památku.

point: hold sb at gun-pointohrožovat koho namířenou zbraní

promise: hold/have promisejevit se slibně, mít slibný potenciál

purse strings: hold/control the purse stringsdržet kasu řídit finance

reception: hold a receptionpořádat recepci

referendum: hold a referendum on sth(us)pořádat referendum o čem

regard: hold sb in high regardvelmi si považovat koho

responsible: hold sb responsible for sthčinit koho zodpovědným za co,klást co komu za vinu

ridicule: hold sb/sth up to ridiculevysmívat se komu/čemu, zesměšňovat koho/co veřejně ap.

scorn: hold sb in scornopovrhovat kým

shipment: hold-up in the shipmentzdržení zásilky

tight: keep a tight hold of sthpevně se držet čeho

together: hold togetherdržet při sobě

wrestling: wrestling holdzápasnický chvat

hold: Will you hold it for me?Podržíte mi to?

hold: I couldn't hold it any longer.Už jsem to nemohl udržet.

hold: I lost my hold on the rock and ...Už jsem se na té skále neudržel a...

hold: They will hold a meeting.Uspořádají schůzi.