Hlavní obsah

scorn [skɔːn]

Vyskytuje se v

kydat: dish the dirt on sb, throw mud at sb, vyjadřovat opovržení heap scorn on sbkydat špínu/hnůj na koho hovor.

scorn: hold sb in scornopovrhovat kým