Hlavní obsah

hope [həʊp]

Sloveso

  • for sth doufat v coI hope so.Doufám, že ano.Let's hope that ...Doufejme, že ...

Podstatné jméno

  1. šance na něco, co by se mohlo podařit
  2. of sth naděje na co, přáníbeyond hopebeznadějnýhold out hope(stále ještě) doufatfond hopebláhová naděje, zbožné přání neuskutečnitelné

Vyskytuje se v

cape: Cape of Good Hopemys Dobré naděje

pious: pious hopeszbožná přání

resurrection: resurrection of hopeoživení naděje

intrude: I hope I'm not intruding.Doufám, že neruším.

not: I hope not.Doufám, že ne.

so: I think/hope so.Myslím/Doufám, že ano.

čestný: Honest(ly)!, Cross my heart (and hope to die)!, Upon my honour!Čestné slovo!

naděje: hoping that ...v naději, že ...

střídat: change jobs frequently, be a job-hopperčasto střídat zaměstnání

vkládat: pin one's hopes on sbvkládat (své) naděje do koho

zbožný: neuskutečnitelné wishful thinking, nereálné fond hopezbožné přání

aby: Let's hope!, Hopefully!, kéž by If only!Jenom aby!

česač: hopper, hop-pickerčesač chmele

doufat: I hope so/not.Doufám, že ano/ne.

prosit: je to tak I should think/hope so!, Jistě Sure!To bych prosil!

rozplynout se: Our hopes were dashed.Naše naděje se rozplynuly.

uchovat: keep hopes aliveuchovat si naději

upřímně: sincerely hope (that) ...upřímně doufat, že ...

vzbudit: raise hopes of sthvzbudit naděje na co

jiskra: glimmer of hopejiskra naděje

těžce: I doubt that!, Hardly!, I don't think so., kdepak Not a hope.To těžko. zpochybnění

želízko: do koho se vkládají naděje hovor. a (great) white hopeželízko v ohni

žito: throw in the towel, vzdát se naděje give up hopehodit flintu do žita

hope: beyond hopebeznadějný