Hlavní obsah

hope [həʊp]

Sloveso

  • for sth doufat v coI hope so.Doufám, že ano.Let's hope that ...Doufejme, že ...

Podstatné jméno

  1. šance na něco, co by se mohlo podařit
  2. of sth naděje na co, přáníbeyond hopebeznadějnýhold out hope(stále ještě) doufatfond hopebláhová naděje, zbožné přání neuskutečnitelné

Vyskytuje se v

cape: Cape of Good Hopemys Dobré naděje

pious: pious hopeszbožná přání

resurrection: resurrection of hopeoživení naděje

intrude: I hope I'm not intruding.Doufám, že neruším.

not: I hope not.Doufám, že ne.

so: I think/hope so.Myslím/Doufám, že ano.

čestný: Čestné slovo!Honest(ly)!, Cross my heart (and hope to die)!, Upon my honour!

naděje: v naději, že ...hoping that ...

naděje: vzbudit nadějeraise hopes of sth

naděje: zmařit čí nadějedash sb's hopes

střídat: často střídat zaměstnáníchange jobs frequently, be a job-hopper

vkládat: vkládat (své) naděje do kohopin one's hopes on sb

aby: Jenom aby!Let's hope!, Hopefully!, kéž by If only!

česač: česač chmelehopper, hop-picker

doufat: Doufám, že ano/ne.I hope so/not.

doufat: Doufejme, že ...Let's hope that ...

prosit: To bych prosil!je to tak I should think/hope so!, Jistě Sure!

rozplynout se: Naše naděje se rozplynuly.Our hopes were dashed.

uchovat: uchovat si nadějikeep hopes alive

upřímně: upřímně doufat, že ...sincerely hope (that) ...

vzbudit: vzbudit naděje na coraise hopes of sth

jiskra: jiskra nadějeglimmer of hope

těžce: To těžko. zpochybněníI doubt that!, Hardly!, I don't think so., kdepak Not a hope.

želízko: želízko v ohnido koho se vkládají naděje hovor. a (great) white hope

žito: hodit flintu do žitathrow in the towel, vzdát se naděje give up hope