Hlavní obsah

hopeless [ˈhəʊplɪs or -ləs]

Vyskytuje se v

case: a hopeless casebeznadějný případ o člověku

antitalent: neform. be hopeless/useless, be no good at sth, nešikovný hovor. be ham-fistedbýt antitalent na co

levý: I am hopeless/really bad at this.Na tohle jsem levej.

lámat: write sb off, consider sb a hopeless caselámat hůl nad kým