Hlavní obsah

naděje

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (víra) na co hope(šance) chance of sth, odds(pravděpodobnost) probability(vyhlídka) prospect, outlook of sthv naději, že ...hoping that ...vzbudit nadějeraise hopes of sthzmařit čí nadějedash sb's hopes
  2. (sportovec ap.) hope(adept) hopeful

Vyskytuje se v

vkládat: vkládat (své) naděje do kohopin one's hopes on sb

nadít se, nadát se: Než se naděješ ...Before you know/realize it ...

rozplynout se: Naše naděje se rozplynuly.Our hopes were dashed.

uchovat: uchovat si nadějikeep hopes alive

vzbudit: vzbudit naděje na coraise hopes of sth

jiskra: jiskra nadějeglimmer of hope

cape: mys Dobré nadějeCape of Good Hope

hope: bláhová naděje, zbožné přání neuskutečnitelnéfond hope

hopeful: mladé nadějeyoung hopefuls

know: než se naděješ, než si to uvědomíš, než ti to dojdebefore you know it

resurrection: oživení nadějeresurrection of hope

survival: naděje na přežitísurvival chance, chance of survival

thinking: planá naděje, zbožné přáníwishful thinking

naděje: v naději, že ...hoping that ...