Hlavní obsah

expect [ɪkˈspekt]

Sloveso

  1. I expect ... hovor.Myslím, že ..., Předpokládám, že ..., Řekl bych, že ...I expect so/not.Řekl bych, že ano/ne. v odpovědi na otázku

Vyskytuje se v

might: As you might expect ...Jak asi čekáte ...

počítat: expect the worstpočítat s nejhorším

rodina: be in a family way, be expecting a childčekat rodinu

čekat: What else did you expect?A co jsi čekal?

mít: You should have expected that!Měl jsi to čekat!

očekávat: You are expected to come.Očekává se od Vás, že přijdete.

požehnaný: in a delicate condition, expecting a baby, with a babyv požehnaném stavu těhotná

expect: expect the worstpočítat s nejhorším