Hlavní obsah

expect [ɪkˈspekt]

Sloveso

  1. I expect ... hovor.Myslím, že ..., Předpokládám, že ..., Řekl bych, že ...I expect so/not.Řekl bych, že ano/ne. v odpovědi na otázku

Vyskytuje se v

might: As you might expect ...Jak asi čekáte ...

stormy: We can expect stormy weather.Můžeme očekávat časté bouřky.

počítat: počítat s nejhoršímexpect the worst

rodina: čekat rodinube in a family way, be expecting a child

čekat: A co jsi čekal?What else did you expect?

mít: Měl jsi to čekat!You should've expected that!

očekávat: Očekává se od Vás, že přijdete.You are expected to come.

požehnaný: v požehnaném stavu těhotnáin a delicate condition, expecting a baby, with a baby