Hlavní obsah

expectation [ˌekspekˈteɪʃən]

Vyskytuje se v

exceed: exceed all expectationspřekonat všechna očekávání

self-fulfilling: self-fulfilling expectationsočekávání, která sama přivodí své naplnění

contrary: contrary to expectationszcela (o)proti očekávání

dostát: dostát očekávánílive up to expectations

očekávání: nad očekáváníbeyond (our) expectations

očekávání: splnit/naplnit očekávánílive/come up to expectation(s)

očekávání: předčit očekávánísurpass/exceed expectations

předčit: předčit (veškerá) očekávánísurpass (all) expectations

překonat: překonat očekávánísurpass expectations

naplnit: naplnit očekávánílive up to expectations, hovor. deliver the goods

proti: proti očekávánícontrary to/against all expectations

všichni, všechny, všechna: překonat všechna očekáváníexceed all expectations