Hlavní obsah

expectation [ˌekspekˈteɪʃən]

Vyskytuje se v

exceed: exceed all expectationspřekonat všechna očekávání

self-fulfilling: self-fulfilling expectationsočekávání, která sama přivodí své naplnění

contrary: contrary to expectationszcela (o)proti očekávání

dostát: live up to expectationsdostát očekávání

očekávání: beyond (our) expectationsnad očekávání

předčit: surpass (all) expectationspředčit (veškerá) očekávání

překonat: surpass expectationspřekonat očekávání

naplnit: live up to expectations, hovor. deliver the goodsnaplnit očekávání

proti: contrary to/against all expectationsproti očekávání

všichni, všechny, všechna: exceed all expectationspřekonat všechna očekávání

expectation: beyond (our) expectationsnad (naše) očekávání