Hlavní obsah

contrary [ˈkɒntrərɪ]

Předložka

  • contrary to sth navzdory, zcela (o)proti čemu, i přes co o předpokladu, názoru ap.contrary to expectationszcela (o)proti očekávání

Vyskytuje se v

constitution: in conformity with/contrary to the constitutionv souladu/rozporu s ústavou

naproti: naproti tomujako kontrast by contrast, protiargument, opak on the contrary, na druhé straně on the other hand

oproti: oproti tomu kontrast ap.by contrast, právě naopak on the contrary

rozdíl: na rozdíl od koho/čehounlike sb/sth, v protikladu contrary, in contrast to sth, v protikladu též form. in contradistinction to sth

rozpor: být v rozporu s čímbe contrary to sth, porušovat form. contravene sth, fakta ap. be at variance with sth, výrok ap. contradict sth, be in contradiction to sth, odporovat si be inconsistent with sth

proti: proti očekávánícontrary to/against all expectations