Hlavní obsah

contrary [ˈkɒntrərɪ]

Předložka

  • contrary to sth navzdory, zcela (o)proti čemu, i přes co o předpokladu, názoru ap.contrary to expectationszcela (o)proti očekávání

Vyskytuje se v

constitution: in conformity with/contrary to the constitutionv souladu/rozporu s ústavou

naproti: jako kontrast by contrast, protiargument, opak on the contrary, na druhé straně on the other hand, naopak per contra, over againstnaproti tomu

oproti: by contrast, právě naopak on the contraryoproti tomu kontrast ap.

rozdíl: unlike sb/sth, v protikladu contrary, in contrast to sth, v protikladu též form. in contradistinction to sthna rozdíl od koho/čeho

rozpor: be contrary to sth, porušovat form. contravene sth, fakta ap. be at variance with sth, výrok ap. contradict sth, be in contradiction to sth, odporovat si be inconsistent with sth, příčit se go against sth, a vyvracet belie, mít opačný účinek run counter to sth, naprosto odporovat fly in the face of sthbýt v rozporu s čím

proti: contrary to/against all expectationsproti očekávání

contrary: contrary to expectationszcela (o)proti očekávání