Hlavní obsah

compatible [kəmˈpætəbəl]

Přídavné jméno

  1. with sth slučitelný s čímbe compatible with sbrozumět si s kým mít podobné zájmy ap.
  2. with sth kompatibilní s čím zařízení, roztok ap.výp. PC-compatiblekompatibilní s PC