Hlavní obsah

incompatible [ˌɪnkəmˈpætəbəl]

Přídavné jméno

  1. with sb/sth neslučitelný s čím, nesnášející se s kýmbe incompatibleneslučovat se, být v rozporu
  2. with sth výp. nekompatibilní s čím počítače ap.
  3. med.inkompatibilní léky, krevní skupiny