Hlavní obsah

unsuitable [ʌnˈsuːtəbəl or ʌnˈsjuːtəbəl]

Přídavné jméno

  • for sb/sth nevhodný pro koho/co, to sb/sth nehodící se ke komu/čemu, nevyhovující komu/čemube absolutely unsuitable for sthvůbec se nehodit na co, k čemu