Hlavní obsah

nevhodný

Vyskytuje se v

mládež: nevhodný pro mládež erotický ap.X-rated

uznat: uznat za vhodnésee/think fit

vhodný: vhodný pro/na cofit for sth, suited to/for sth

uznat: Dělej, jak uznáš za vhodné.Do as you think fit.

vhodný: Dělej, jak uznáš za vhodné.Do as you see fit.

vytvořit: Byly vytvořeny vhodnější podmínky.More suitable conditions have been created.