Hlavní obsah

vzbudit

Dokonavé sloveso

  1. (ze spánku) koho wake sb (up)kniž. (a)waken(náhle) form. arouse sbVzbudím tě v pět.I will wake you up at five.
  2. (vyvolat) co (a)rouse(pocity, dojmy) awaken(vyprovokovat) provoke sthvzbudit naděje na coraise hopes of sth

Vyskytuje se v

naděje: vzbudit nadějeraise hopes of sth

podezření: vzbudit podezřeníraise/arouse suspicion

aby: Bála se, aby nevzbudila rodiče.She was afraid of waking her parents.

vzbudit se: Vzbuď se!Wake up!

guilty: vzbudit v kom pocit vinymake sb feel guilty

interested: vzbudit čí zájem o coget sb interested in sth

suspicion: (vz)budit podezřeníraise suspicion(s)

arouse: vzbudit podezřeníarouse suspicion

excite: vzbudit čí zájemexcite sb's interest

raise: vzbudit podezřeníraise suspicion

vzbudit: Vzbudím tě v pět.I will wake you up at five.