Hlavní obsah

naděje

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (víra) na co hope(šance) chance of sth, odds(pravděpodobnost) probability(vyhlídka) prospect, outlook of sthv naději, že ...hoping that ...vzbudit nadějeraise hopes of sthzmařit čí nadějedash sb's hopes
  2. (sportovec ap.) hope(adept) hopeful

Vyskytuje se v

vkládat: pin one's hopes on sbvkládat (své) naděje do koho

nadít se, nadát se: Before you know/realize it ...Než se naděješ ...

rozplynout se: Our hopes were dashed.Naše naděje se rozplynuly.

uchovat: keep hopes aliveuchovat si naději

vzbudit: raise hopes of sthvzbudit naděje na co

jiskra: glimmer of hopejiskra naděje

cape: Cape of Good Hopemys Dobré naděje

hope: fond hopebláhová naděje, zbožné přání neuskutečnitelné

hopeful: young hopefulsmladé naděje

know: before you know itnež se naděješ, než si to uvědomíš, než ti to dojde

resurrection: resurrection of hopeoživení naděje

survival: survival chance, chance of survivalnaděje na přežití

thinking: wishful thinkingplaná naděje, zbožné přání

naděje: hoping that ...v naději, že ...