Hlavní obsah

raise [reɪz]

Sloveso

 1. sth (po)zvednout co hlavu ap., vytáhnout co rolety ap., vyvýšit coraise one's glass to sbpozvednout číši, připít komuraised platformvyvýšená plošina
 2. sth vztyčit, vyvěsit co vlajku, transparent ap.
 3. osf (po)zvednout se, pozdvihnout se z leže do stoje, sedu ap., vstát
 4. sth zvýšit co míru, úroveň ap.
 5. raise one's voice zvýšit hlas při rozčilení ap.
 6. sth vybírat, vybrat co peníze na charitu ap.
 7. sth získat, sehnat, dát dohromady co potřebné peníze
 8. sth vyvolat, vzbudit, podnítit co otázku, pocit ap.raise suspicionvzbudit podezření
 9. sth nadnést co problém, téma ap.
 10. sb vychovat koho dítě
 11. sth pěstovat co rostliny, chovat co zvířata

Vyskytuje se v

eyebrow: zvednout obočí udiveně, nesouhlasně ap.raise an eyebrow/one's eybrows

hell: udělat pozdviženíraise hell

raise: zvýšit hlas při rozčilení ap.raise one's voice

bid: zvýšit nabídku, přihoditraise the bid

blood pressure: zvýšený krevní tlakelevated/raised blood pressure

capital: získat kapitálraise capital

dough: kynutí/válení těstadough raising/rolling

flag: vyvěsit bílou vlajku vzdát se ap.raise the white flag

hue: spustit povyk kvůli čemu protestovatraise a hue and cry about sth

issue: nadnést problém čehoraise the issue of sth

siege: ukončit obléhánílift/raise the siege

stake: i přen. zvýšit sázkyraise the stakes

standard: vytáhnout do bojeraise one's standard

suspension: zvýšený podvozek autaraised suspension

fund: získat prostředky na coraise funds for sth

which: Získali jsme 50 000, což je dobré.We have raised 50 000, which is good.

dostat: dostat přidáno na platuget a rise/AmE raise

fond: získat fondy na coraise funds for sth

hlas: zvýšit hlasraise one's voice

chov: chov dobytkacattle farming/breeding, stock raising, živočišná výroba animal husbandry

naděje: vzbudit nadějeraise hopes of sth

obava: vyvolat obavy z čehoraise/provoke/cause fears, raise the spectre of sth

plat: zvýšení platupay rise/AmE raise, increase in salary

podezření: vzbudit podezřeníraise/arouse suspicion

pozvednout: pozvednout hlasraise one's voice

prapor: vyvěsit praporyraise the flags

prostředek: získat prostředky na coraise funds for sth

vlajka: vytáhnout/spustit vlajkuraise/lower the flag

vyvolat: vyvolat obavy z čehoraise/provoke/cause fears, raise the spectre of sth

zvednout: přen. zvednout ruku proti komuraise one's hand against sb

zvýšení: zvýšení platupay rise/AmE raise

zvýšit: zvýšit mzdu komugive sb a (pay) rise/AmE raise

mocnit: mocnit co na druhousquare sth, raise sth to the second power

povědomí: zvýšit povědomí veřejnosti o čemraise public awareness of sth

prach: zvířit oblak prachukick up/raise a cloud of dust

smeknout: smeknout klobouktake off/raise/lift one's hat, zast. doff one's hat

umocnit: umocnit co na druhouraise sth to the power of two, square sth

vystavit: vystavit fakturuissue/make/hl. BrE raise an invoice

vzbudit: vzbudit naděje na coraise hopes of sth

vztáhnout: vztáhnout ruku na koho uhoditlay a hand on sb, raise one's hand against sb

zahrozit: zahrozit prstem komuwag one's finger at sb, raise a warning finger to sb

povyk: ztropit povykkick up a fuss, raise Cain

ante: zvýšit (své) požadavky v boji o něco ap., zvýšit vklad, přisadit si v pokeru ap.up/raise the ante