Hlavní obsah

raised [ˈreɪzd]

Vyskytuje se v

eyebrow: raise an eyebrow/one's eybrowszvednout obočí udiveně, nesouhlasně ap.

hell: raise helludělat pozdvižení

raise: raise one's voicezvýšit hlas při rozčilení ap.

bid: raise the bidzvýšit nabídku, přihodit

blood pressure: elevated/raised blood pressurezvýšený krevní tlak

capital: raise capitalzískat kapitál

dough: dough raising/rollingkynutí/válení těsta

flag: raise the white flagvyvěsit bílou vlajku vzdát se ap.

hue: raise a hue and cry about sthspustit povyk kvůli čemu protestovat

issue: raise the issue of sthnadnést problém čeho

siege: lift/raise the siegeukončit obléhání

stake: raise the stakesi přen. zvýšit sázky

standard: raise one's standardvytáhnout do boje

suspension: raised suspensionzvýšený podvozek auta

fund: raise funds for sthzískat prostředky na co

which: We have raised 50 000, which is good.Získali jsme 50 000, což je dobré.

dostat: get a rise/AmE raisedostat přidáno na platu

fond: raise funds for sthzískat fondy na co

hlas: raise one's voicezvýšit hlas

chov: cattle farming/breeding, stock raising, živočišná výroba animal husbandrychov dobytka

naděje: raise hopes of sthvzbudit naděje

obava: raise/provoke/cause fears, raise the spectre of sthvyvolat obavy z čeho

plat: pay rise/AmE raise, increase in salaryzvýšení platu

podezření: raise/arouse suspicionvzbudit podezření

pozvednout: raise one's voicepozvednout hlas

prapor: raise the flagsvyvěsit prapory

prostředek: raise funds for sthzískat prostředky na co

vlajka: raise/lower the flagvytáhnout/spustit vlajku

vyvolat: raise/provoke/cause fears, raise the spectre of sthvyvolat obavy z čeho

zvednout: raise one's hand against sbpřen. zvednout ruku proti komu

zvýšení: pay rise/AmE raisezvýšení platu

zvýšit: give sb a (pay) rise/AmE raisezvýšit mzdu komu

mocnit: square sth, raise sth to the second powermocnit co na druhou

povědomí: raise public awareness of sthzvýšit povědomí veřejnosti o čem

prach: kick up/raise a cloud of dustzvířit oblak prachu

smeknout: take off/raise/lift one's hat, zast. doff one's hatsmeknout klobouk

umocnit: raise sth to the power of two, square sthumocnit co na druhou

vystavit: issue/make/hl. BrE raise an invoicevystavit fakturu

vzbudit: raise hopes of sthvzbudit naděje na co

vztáhnout: lay a hand on sb, raise one's hand against sbvztáhnout ruku na koho uhodit

zahrozit: wag one's finger at sb, raise a warning finger to sbzahrozit prstem komu

povyk: kick up a fuss, raise Cainztropit povyk

ante: up/raise the antezvýšit (své) požadavky v boji o něco ap., zvýšit vklad, přisadit si v pokeru ap.