Hlavní obsah

raised [ˈreɪzd]

Vyskytuje se v

ante: up/raise the antezvýšit (své) požadavky v boji o něco ap., zvýšit vklad, přisadit si v pokeru ap.

eyebrow: raise an eyebrow/one's eybrowszvednout obočí udiveně, pohoršeně ap.

hell: raise hellabout/over sth hovor. udělat pozdvižení kvůli čemu

raise: raise one's voicezvýšit hlas při rozčilení ap.

bid: raise the bidzvýšit nabídku, přihodit

blood pressure: elevated/raised blood pressurezvýšený krevní tlak

capital: raise capitalzískat kapitál

dough: dough raising/rollingkynutí/válení těsta

flag: raise the white flagvyvěsit bílou vlajku vzdát se ap.

hue: raise a hue and cry about sthspustit povyk kvůli čemu protestovat

issue: raise the issue of sthnadnést otázku/problém čeho

raise: raise one's glass to sbpozvednout číši, připít komu

raise: raise a loandostat/získat půjčku

siege: lift/raise the siegeukončit obléhání

stake: raise/up the stakesi přen. zvýšit sázky

standard: raise one's standardvytáhnout do boje

suspension: raised suspensionzvýšený podvozek auta

suspicion: raise suspicion(s)(vz)budit podezření

fund: raise funds for sthzískat prostředky na co

raise: raise suspicionvzbudit podezření

which: We have raised 50 000, which is good.Získali jsme 50 000, což je dobré.

dostat: dostat přidáno na platuget a rise/AmE raise

fond: získat fondy na coraise funds for sth

hlas: zvýšit hlasraise one's voice

naděje: vzbudit nadějeraise hopes of sth

obava: vyvolat obavy z čehoraise/provoke/cause fears, raise the spectre of sth

plat: zvýšení platupay rise/AmE raise, increase in salary

podezření: vzbudit podezřeníraise/arouse suspicion

pozvednout: pozvednout hlasraise one's voice

prapor: vyvěsit praporyraise the flags

prostředek: získat prostředky na coraise funds for sth

vlajka: vytáhnout/spustit vlajkuraise/lower the flag

vyvolat: vyvolat obavy z čehoraise/provoke/cause fears, raise the spectre of sth

zvednout: přen. zvednout ruku proti komuraise one's hand against sb

zvednout: zvednout hlas křičetraise one's voice

zvýšení: zvýšení platupay rise/AmE raise

zvýšit: zvýšit mzdu komugive sb a (pay) rise/AmE raise

mocnit: mocnit co na druhousquare sth, raise sth to the second power

povědomí: zvýšit povědomí veřejnosti o čemraise public awareness of sth

prach: zvířit oblak prachukick up/raise a cloud of dust

smeknout: smeknout klobouktake off/raise/lift one's hat

umocnit: umocnit co na druhouraise sth to the power of two, square sth

vystavit: vystavit fakturuissue/make/hl. BrE raise an invoice

vyvolat: vyvolat smíchget/raise a laugh, cause laughter

vzbudit: vzbudit naděje na coraise hopes of sth

vztáhnout: vztáhnout ruku na koho uhoditlay a hand on sb, raise one's hand against sb

zahrozit: zahrozit prstem komuwag one's finger at sb, raise a warning finger to sb