Hlavní obsah

suspicion [səˈspɪʃən]

Podstatné jméno

  1. podezřeníMy suspicion is that ...Mám podezření, že...arrest sb on suspicion of sthzatknout koho pro podezření z čeho(be) above suspicion(být) mimo podezřeníraise suspicion(s)(vz)budit podezření
  2. of sb/sth nedůvěra ke komu/čemu
  3. tušení

Podstatné jméno

  1. be under suspicion být podezřelý ze zločinu ap.

Vyskytuje se v

reasonable: práv. reasonable suspiciondůvodné podezření

arouse: arouse suspicionvzbudit podezření

raise: raise suspicionvzbudit podezření

podezření: mimo podezřeníabove suspicion

podezření: vzbudit podezřeníraise/arouse suspicion

obligo: hovor. být z obligabe in the clear, mimo podezření be above suspicion